SHARE
X

Jak zapobiegać kradzieżom towarów w łańcuchu dostaw?

Autor: Mirosław Markusik, Kierownik Sekcji Systemów Zarządzania Jakością TÜV Rheinland Polska
Źródło: Jakość, Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2012

Według szacunków Unii Europejskiej przez kradzieże wysokowartościowych towarów, transportowanych na terenie Europy przedsiębiorcy tracą ponad 8,2 mld euro rocznie. Międzynarodowe organizacje alarmują: zagrożenie ze strony zorganizowanych grup przestępczych wzrasta, a ich działania są coraz bardziej brutalne. Problem dotyczy także Polski, stąd potrzeba organizacji kampanii edukacyjnych pod hasłami: „Bezpieczny transport” czy „Rzetelny Przewoźnik”. Jak jednak uwiarygodnić firmę na rynku międzynarodowym, kiedy w grę wchodzą przewozy dóbr wartościowych? Odpowiedzią może okazać się certyfikacja standardu TAPA FSR, do wdrożenia którego przygotowuje się właśnie firma JAS-FBG S.A.

Przedsiębiorstwa logistyczne i transportowe często z rezerwą podchodzą do współpracy w zakresie obrotu wyrobami z grupy HVTT-cargo (High Value Theft Targeted). Do grupy należą wyroby elektronicze, AGD, alkohol i wyroby tytoniowe. W ostatnich latach dołączyły do nich również surowce o dużej wartości, jak np. złom zawierający miedź, a nawet wyroby kosmetyczne, a nawet spożywcze. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest rosnące wciąż ryzyko utraty ładunku w wyniku kradzieży z magazynów, kradzieży podczas transportu drogowego czy nawet uprowadzenia całego środka transportu wraz z cennym ładunkiem. Finansowa odpowiedzialność zleceniobiorcy usługi logistycznej za powierzony ładunek oraz koszty reasekuracji za pomocą ubezpieczeń wpływają niejednokrotnie na decyzję o niepodejmowania się tego typu zleceń.

Kradzieże wyspecjalizowane

Niepokojącym zjawiskiem jest rosnąca ilość kradzieży dokonywanych przez zorganizowane grupy przestępcze, niejednokrotnie z wykorzystaniem specjalistycznych technik fałszerskich, czy rabunków dokonywanych przy użyciu zaawansowanych technologii informatycznych. Do kanonu przestępstw związanych z kradzieżami wyrobów wysokiej wartości należy podejmowanie ładunku z magazynu przez podstawionego fikcyjnego przewoźnika na podstawie sfałszowanych dokumentów. A takżekradzieże podczas transportu z niestrzeżonych miejsc postojowych, często w pobliżu miejsca przeznaczenia ładunku. Informacje potrzebne do dokonania kradzieży, takie jak przebieg tras przewozowych, rodzaju ładunku, czy rodzaj zabezpieczeń mogą „wyciekać” nawet z wewnątrz, od uczestników łańcucha logistycznego.

Ryzyko utraty powierzonych wyrobów wysokiej wartości nie ogranicza się bynajmniej do krajów w potocznym mniemaniu uchodzących za niebezpieczne, jak obszar Bałkanów czy kraje byłego bloku wschodniego. Każdego miesiąca w krajach UE notuje się kilkadziesiąt przypadków utraty ładunków ze środków transportu czy lokalizacji magazynowych, a kraje takie jak Niemcy, Francja czy Włochy przodują w zestawieniach ilościowych i wartościowych dokonywanych rabunków.

Co w takiej sytuacji może zrobić przedsiębiorstwo logistyczne, spedycyjne czy transportowe aby ograniczyć ryzyko działania w obszarze logistyki wyrobów HVTT? Odpowiedzią może być wdrożenie systemowych rozwiązań bezpieczeństwa opracowanych przez TAPA i zawartych m.in. w standardzie FSR.

Światowe standardy bezpieczeństwa TAPA FSR

TAPA (Transported Asset Protection Association) jest międzynarodową organizacją zrzeszającą ponad 700 przedsiębiorców z Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki, obu Ameryk oraz Azji. Członkami organizacji są działający w skali globalnej producenci, firmy logistyczne, przewoźnicy i inne organizacje zainteresowane ograniczeniem strat podczas przepływu towarów przez międzynarodowy łańcuch dostaw. Organizacja została założona w 1997 roku w Stanach Zjednoczonych przez firmy takie jak: Intel, IBM, Sony, HP, DHL i TNT Express. Celem TAPA jest ograniczenie strat w logistyce i transporcie produktów technologicznych wysokiej wartości (high-tech, high-value).

W celu zwiększenia bezpieczeństwa transportu i zapobiegania stratom, organizacja TAPA we współpracy z lokalnymi i międzynarodowymi agendami ustawodawczymi, opracowała wymagania dotyczące bezpieczeństwa przewozu i magazynowania towarów o wysokiej wartości. Funkcjonują trzy wersje standardu: Freight Security Requirements (FSR),Truck Security Requirements (TSR) oraz Air Cargo Security Requirements (TACSS). Podczas gdy wymagania FSR koncentrują się na zabezpieczeniu towarów na etapie magazynowania, standard TSR dotyczy przewozu ładunków środkami transportu drogowego, TACCS natomiast zawiera szereg wymagań specyficznych dla transport lotniczego.

W zakresie FSR można osiągnąć jeden z trzech poziomów monitorowania bezpieczeństwa – A, B, i C, gdzie klasa A stanowi poziom najwyższy. Oceną Wymagań Bezpieczeństwa Przewozu (FRS) zajmują się jednostki upoważnione przez TAPA. TÜV Rheinland jest jedną z sześciu organizacji na świecie, która posiada uprawnienia do prowadzenia audytów oraz wydawania certyfikatów wg wymagań FSR.

Co jest sprawdzane w trakcie audytu?

Zarówno audyt certyfikujący, jak i audyt wstępny polega na sprawdzeniu stopnia spełnienia wymagań, które w standardzie TAPA FSR zostały podzielone na poszczególne grupy. Audytorzy sprawdzają więc: zabezpieczenie zewnętrzne obiektu, kontrolę dostępu do obiektu, zabezpieczenie powierzchni magazynowych, systemy alarmowe obiektu, procedury bezpieczeństwa, standardowe i podwyższone wymagania, dotyczące zabezpieczeń ładunku w transporcie oraz alarmy o zaginięciu ładunku w transporcie. Szczegółowo sprawdza się m.in. stan ogrodzenia lokalizacji magazynowej, jakość monitoringu CCTV, możliwość odtworzenia nagrań monitoringu z odpowiedniego okresu, poziom zabezpieczeń związanych z dostępem do powierzchni magazynowych przez uprawnionych pracowników czy kontrolą dokumentów przewozowych, planowanie tras przewozu ładunków i możliwość ich śledzenia poprzez urządzenia GPS. Istotnym wymaganiem standardu jest również dostęp uprawnionych pracowników do informacji newralgicznych dla bezpieczeństwa ładunku dostępnych w systemach informatycznych przedsiębiorstwa logistycznego.

Takiemu właśnie audytowi wstępnemu został poddany w lipcu tego roku poznański magazyn oddziału logistyki JAS-FBG S.A. Audyt służył sprawdzeniu przygotowania magazynu do przeprowadzenia audytu właściwego, niezbędnego do uzyskania certyfikatu TAPA wydanego przez TÜV Rheinland. Wstępny audyt wypadł dla magazynu JAS-FBG S.A. w Poznaniu pomyślnie. Podczas oceny audytorzy TÜV Rheinland Polska sprawdzili 80 wymagań istotnych dla bezpieczeństwa przesyłek, co pozwoliło zidentyfikować obszary do doskonalenia, dzięki czemu towary będące własnością klientów JAS-FBG S.A. będą mogły być poddane jeszcze ostrzejszym standardom zabezpieczeń. Kolejnym krokiem do uzyskania certyfikatu będzie przeprowadzenie właściwego audytu certyfikującego.

Co firmie transportowej daje certyfikat?

W ocenie JAS-FBG S.A. przedsięwzięcie jest czasochłonne, ta inwestycja się jednak opłaca i to nie tylko poprzez możliwość obniżenia stawek ubezpieczeniowych. Dla producentów bezpieczeństwo transportu wyrobów wysokiej wartości jest bowiem jednym z kluczowych czynników wyboru dostawcy usług przewozowych i logistycznych.

Firmy przewozowe i centra logistyczne wdrażając standard TAPA FSR oraz poddając się certyfikacji niezależnych ekspertów TÜV Rheinland, zyskują możliwość osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Certyfikat wpływa na wzrost zaufania partnerów biznesowych do działań przedsiębiorstwa logistycznego , które w ten sposób potwierdza swoje zaangażowanie w zabezpieczenie wyrobów należących do jego klientów. To z kolei otwiera szansę na współpracę z globalnymi producentami zrzeszonymi w TAPA (ponad 1000 certyfikowanych przedsiębiorstw na świecie) – informacja o certyfikacji wprowadzona do bazy danych TAPA.

Certyfikacja wg standardu prowadzona jest w cyklu 3-letnim i obejmuje wizyty audytorów jednostki w obiektach przedsiębiorstwa (1 rok certyfikacji) oraz audyty samooceny prowadzone wewnętrznie przez certyfikowane przedsiębiorstwo (w 2 i 3 roku certyfikacji). Certyfikaty wydawane są dla pojedynczej lokalizacji, w której prowadzone są procesy transportu i magazynowania.

Kontakt

TÜV Rheinland Polska jest w czołówce firm certyfikacyjnych i badawczych w Polsce. Spółka jest częścią międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland Group, działającego w Niemczech od ponad 140 lat. Polski oddział w trakcie kilkunastu lat działalności (od 1994 r.) zdobył pozycję eksperta w dziedzinie certyfikacji wyrobów, technologii, systemów zarządzania i personelu na krajowym rynku. Wśród klientów TÜV Rheinland Polska znajdują się obecnie największe przedsiębiorstwa m. in. z branży spożywczej, budowlanej, energetycznej i medycznej. Więcej informacji: www.tuv.pl

Kontakt dla mediów:
Agata Tynka
Specjalista ds. Public Relations
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
tel.: +48 32 271 64 89 w. 105
email: agata.tynka@pl.tuv.com
www.tuv.pl