SHARE
X

Powrót do widoku ogólnego

TÜV Rheinland Polska na uroczystości pomyślnie przeprowadzonej próby ciśnieniowej kotła w Elektrowni Turów

19.12.2018Zabrze

Kamień milowy został osiągnięty: nowa elektrownia Turów w Polsce wykorzystująca węgiel brunatny pomyślnie przeszła próbę ciśnieniową kotła. Firma Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS), klient firma PGE oraz przedstawiciele TÜV Rheinland Polska uczcili ten niezwykle ważny moment dla realizacji projektu oficjalnie przykładając pieczęci na blachach kotłowych w elektrowni.

Nowy zakład został wyposażony w najnowocześniejszą technologię oczyszczania gazów odlotowych, co pozwoli na znaczące ograniczenie emisji do atmosfery takich gazów jak: tlenki azotu, tlenki siarki, pyły, a zwłaszcza rtęć w stosunku do zakładów działających obecnie. – mówi Yasuo Fujitani, Senior Executive Vice President w firmie Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS). Dzięki temu nowy zakład w Turowie będzie pionierem w dziedzinie drastycznego ograniczenia wpływu działalności na środowisko naturalne oraz zgodności z restrykcyjnymi normami BREF w zakresie emisji obowiązującymi w Europie.

Eksperci TÜV Rheinland Polska nadzorują odbiory kolejnych etapów inwestycji, przeprowadzanych na budowie.

Nowy zakład w Turowie wykorzystujący węgiel brunatny zapewni moc brutto poniżej 500 MW i wydajność ponad 43%. MHPS dostarcza generator pary użytkowej, kompletną instalację oczyszczania gazów odlotowych, orurowanie, turbiny / generator, podstawowe oprzyrządowanie i elementy sterownicze, zapewni rozruch elektrowni. Członkowie konsorcjum: Budimex SA (Polska) i Técnicas Reunidas, S.A. (Hiszpania) są odpowiedzialne za wybudowanie i umieszczenie wieży chłodniczej elektrowni, instalacje elektryczne ogólnego przeznaczenia, konstrukcje stalowe, kanały oraz niektóre elementy wyposażenia. Nowy zakład w Turowie budowany jest na w miejscu, gdzie znajduje się obecna elektrownia, w której działa już sześć bloków energetycznych o mocy zainstalowanej 1500 MW. Uruchomienie urządzenia rozpocznie się w 2019 roku.

Za zdjęciu od lewej: Janusz Grabka (Prezes Zarządu TÜV Rheinland Polska, Boleslaw Cirkos (Dyrektor projektu, PGE), Paweł Styczyński (Dyrektor Oddziału, CFO, PGE), Henryk Baranowski (Prezes Zarządu, PGE), Yasuo Fujitani (Wiceprezes MHPS)

Źródło zdjęcia: MHPS Europe

Agata Tynka
+48 32 271 64 89 w. 105
Napisz e-mail