Veiliger transport van rolstoelen met zitorthese

10.97 MB  

Op het hoofdkantoor van Achmea heeft de ondertekening plaatsgevonden van het convenant wat is opgesteld tussen Handicare, Life & Mobility en Welzorg om de afspraken rondom veilig vervoer van een rolstoel met zitorthese vast te leggen. Tijdens deze bijeenkomst is ook een promotie film geïntroduceerd die werd opgenomen in de testfaciliteiten van TÜV Rheinland in Nederland omdat partijen relaties zijn van zowel TÜV Rheinland Nederland als TÜV Rheinland TNO Automotive (TTAI).