Certificatie in Overeenstemming met SA 8000

De Standaard voor Sociaal Verantwoordelijke Bedrijfsmanagement

Het is vanzelfsprekend dat uw bedrijf werkt met sociale en eerlijke werkomstandigheden en milieuvriendelijke productie condities. Bewijs uw sociale verantwoordelijkheid met SA 8000 certificatie – de standaard voor sociale verantwoordelijkheidsplicht. Dit zal uw maatschappelijk verantwoorde ondernemen (MVO) ondersteunen, en het vertrouwen in uw bedrijf versterken onder medewerkers, klanten en anderen.

Werkgezondheid en Veiligheid Bepalingen van de SA 8000 Standaard

 • Verbod op kinder- en dwangarbeid
 • Geen discriminatie van ras, geslacht of religie
 • Het recht op vrijheid van vereniging, het organiseren van vakbonden en het aangaan van collectieve loondonderhandelingen
 • Verplichting tot een maximale werkperiode van 48 uur per week, met één vrije dag
 • Garantie op een fatsoenlijk salaris
 • Verplichting op het eisen en introduceren van humane werkomstandigheden
 • Systematische verbetering van werkomstandigheden
 • Documentatie door een externe certificatie

Voordelen in een Oogopslag

SA 8000 certificatie door TÜV Rheinland stelt u in staat om:

 • Vertrouwen op te bouwen met uw partners en het publiek
 • Significante voordelen te behalen ten opzichte van concurrenten die geen ethische aanpak hebben
 • Sociale harmonie verzekeren in uw productiefaciliteiten

Zes stappen naar een verhoogde werkveiligheid en -gezondheid

Onze ervaren en oplettende experts analyseren en beoordelen uw processen en systemen. Zij doen dit in slechts zes stappen:

1. Proefaudit (optioneel)

De auditoren voeren een proefaudit uit om te bepalen of er al aan één of meerdere eisen, gesteld voor deze norm, wordt voldaan.

En zo ja, welke.

2. Documentatie Onderzoek (fase 1)

Het auditteam bepaalt in hoeverre de documentatie van uw managementsysteem overeenkomt met de eisen van de SA 8000.

3. Audit (fase 2)

Onze auditoren beoordelen hoe uw instelling het managementsysteem in de praktijk brengt, en hoe effectief dit is.

4. Certificaatverlening

Als uw organisatie voldoet aan alle criteria kennen wij de certificatie toe. U bent dan gecertificeerd in overeenstemming met de SA 8000.

5. Controleaudits

Onze jaarlijkse controleaudits helpen u uw processen altijd te optimaal te houden.

6. Hercertificatie

Elke drie jaar ondergaat u een hercertificatie, wat een voortdurende verbetering van uw instelling waarborgt.

Standvastige Vooruitgang naar een Geïntegreerde Strategie

U kunt SA 8000 integreren met bestaande kwaliteits- of gezondheids- en veiligheidsbeheersystemen. Als u beide uw milieuvriendelijke en humane verantwoordelijkheden wilt vastleggen kunt u SA 8000 combineren met gecertificeerd milieubeheer in overeenstemming met ISO 14001 of EMAS richtlijnen.