• Print
  • Email

Voertuigen en verkeer

Wij zorgen voor de veiligheid - op de weg, op rails of in de lucht. Onze verkeerskundigen helpen bij productontwikkeling, certificering en goedkeuring, en bieden uitgebreide consulting diensten. Als het gaat om kwesties en vragen met betrekking tot vervoer, auto dealers, garages, voertuigfabrikanten, vervoerders en overheden en organisaties, Al deze bedrijven en instanties stellen hun vertrouwen in de TÜV Rheinland medewerkers.

Fabriekscontrole voor spoorbouwtoepassingen in overeenstemming met DIN EN 15085

Documentatie van de fabrikant voor de spoorbouw

Inspecties van spoorwegvoertuigen voor de Duitse markt.

Gevaarlijke Goederen en Materialen

Gevaarlijke goederen en materialen

Hoogste Veiligheidsnormen voor de Opslag en Transport van Gevaarlijke Goederen.

Transport tanks voor gevaarlijke goederen

Gevaarlijke goederen van transporttanks

Veilig transport – hoe gevaarlijk de goederen ook zijn.

Ladingszekeringstesten

Ladingszekeringstesten

Gegarandeerde ladingzekering met uitgebreide testen.

Landbouw en Bosbouwvoertuigen en Aanhangwagens

Tractors en aanhangwagens voor land- en bosbouw

Veilige voertuigen voor bos en boerderij.