• Print
  • Email

Overeenkomst Bescherming Datagegevens

TÜV Rheinland Belgium N.V.

TÜV Rheinland Belgium N.V. (TRB) verheugt zich op uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze diensten.

Wij erkennen het belang van uw privacy en willen u daarom informeren over uw privacy tijdens uw bezoek van onze website. Dit privacy-beleid beschrijft de informatie die door TÜV Rheinland Belgium kan worden verzameld d.m.v. speciale diensten op onze website en het gebruik ervan. Door het betreden van deze website, stemt u toe met het verzamelen en het gebruiken van de verkregen informatie.

Verzamelen en gebruik van informatie

TÜV Rheinland Belgium verzamelt persoonlijke en niet-persoonlijke informatie, waaronder ook algemene informatie.

Behalve zoals bepaald in het privacybeleid, zal TÜV Rheinland Belgium de verkregen persoonlijke informatie nooit verkopen aan andere partijen zodat deze, zonder uw toestemming, rechtstreeks met u in contact kunnen komen.

TÜV Rheinland Belgium kan wel, en dit zonder voorafgaande kennisgeving, uw persoonlijke informatie delen met haar gelieerde ondernemingen, evenals met derde partijen die diensten leveren ten behoeve van TÜV Rheinland Belgium, dit met als enig doel u te voorzien van waardevolle informatie en/of diensten. Daarnaast kan TÜV Rheinland Belgiumuw persoonlijke informatie ook delen met niet gelieerde partijen met wie TÜV Rheinland Belgium marketing overeenkomsten heeft afgesloten. Echter, elke derde party zal geen toelating krijgen om uw persoonlijke informatie te verkopen, te verhuren, te verhandelen of anderszins te exploiteren.

TÜV Rheinland Belgium kan uw persoonlijke informatie openbaren om:

  • aan de wet te voldoen, te reageren op claims, te gebruiken in rechtzaken tegen TÜV Rheinland Belgium
  • het bedrijfsbeleid of overeenkomsten toe te passen of te implementeren
  • haar rechten, eigendom,website, personeel, bezoekers of publiek te beschermen en te verdedigen
  • in geval van geloof van een noodsituatie, waarbij onmiddellijk gevaar dreigt voor dood of ernstig lichamelijk letsel van een persoon

Niet persoonlijke gegevens kunnen uitsluitend gebruikt worden voor het ontwerp van deze website te verbeteren en kan eveneens worden gedeeld met marketing- en reclamebureaus op dit doel te bereiken. Dergelijke informatie kan worden verzameld via cookies, pixel tags, click-stream informatie en dergelijke.

Website Tracking

Deze website gebruikt technologie van webtrekk (http://www.webtrekk.com) om bezoekersgedrag te meten. De data wordt anoniem verzameld en wordt gebruikt voor marketingdoeleinden en om de website te optimaliseren. Alle bezoekersdata wordt opgeslagen met een anonieme user ID en kan worden geaggregeerd om gebruikersprofielen op te stellen.
Cookies worden gebruikt om data anoniem te verzamelen en op te slaan. De opgeslagen data wordt niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren en wordt niet aangevuld met persoonlijke gegevens. De toestemming om data te verzamelen mag op elke moment worden ingetrokken.

Uitsluiten van websites-tracking

Bescherming van informatie

TÜV Rheinland Belgium draagt zorg aangaande het bewaren en onderhouden van persoonlijke informatie en deze te beschermen tegen wijzigingen, misbruik, verlies of vernietiging. Dit geldt ook voor het het opslaan van persoonlijke gegevens op servers die door een firewall beschermd worden. Bij eventuele overdracht aan derden zal TÜV Rheinland Belgium beveiligde transmissie-technologie gebruiken. Helaas kan er niet gegarandeerd worden dat de overdracht van gegevens via het internet 100% veilig is.

Interne toegang tot persoonlijke informatie zal worden beperkt tot personen die toegang moeten hebben tot deze gegevens om producten en/of diensten te leveren of deze te handhaven.

Wijzigingen

TÜV Rheinland Belgium behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen of aan te vullen en dit op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen treden direct na implementatie in. Uw voortdurende toegang tot deze website zal worden beschouwd als aanvaarding van een dergelijke wijziging of aanvulling. Daarom raden wij u aan om ons privacybeleid te bekijken, telkens wanneer u onze website bezoekt.