SHARE
X

Powrót do widoku ogólnego

TÜV Rheinland Polska z medalem uznania za zaangażowanie w tworzenie polskiego systemu gwarantowanej jakości żywności

10.06.2019Zabrze

Z okazji jubileuszu 10-lecia standardu QAFP 31 maja 2019 roku odbyła się uroczysta gala zorganizowana przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. W jej trakcie na ręce Grzegorza Grabki, Dyrektora Działu Certyfikacji Systemów TÜV Rheinland Polska, przekazany został medal oraz dyplom uznania za wspólną pracę i zaangażowanie w tworzenie i rozwój standardu.

QAFP (System Gwarantowanej Jakości Żywności) został opracowany w 2009 roku z inicjatywy Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI), organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży mięsnej. 11 grudnia 2009 roku decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi system QAFP został uznany za krajowy system jakości żywności. Ma on charakter multiproduktowy.

Jednostka Certyfikująca TÜV Rheinland Polska współpracuje z UPEMI w ramach systemu QAFP niemal od początku i bierze czynny udział w rozwoju tego systemu na rynku polskim.

Więcej na ten temat na stronie.

Agata Tynka
+48 32 271 64 89 w. 105
Napisz e-mail