SHARE
X

Powrót do widoku ogólnego

Proces przejścia certyfikacji z OHSAS 18001 na ISO 45001:2018

04.06.2019Zabrze

Norma ISO 45001 weszła w życie w 2018 roku i jest następcą OHSAS 18001. Firmy, które zostały certyfikowane zgodnie ze starą normą, muszą do 2021 roku uzyskać certyfikat zgodnie z nową normą ISO 45001.

Obecnie znajdujemy się w okresie przejściowym do dnia 11 marca 2021, kiedy to wszystkie certyfikaty (PN-N 18001:2004, BS OHSAS 18001:2007) zachowują ważność. Po tym terminie obowiązywać będą jedynie certyfikaty ISO 45001:2018.

W TÜV Rheinland Polska przejście na normę ISO 45001:2018 będzie możliwe w trakcie audytu nadzoru lub audytu dla ponownej certyfikacji z normy BS OHSAS 18001:2007 w akredytacji DAkkS.

Możliwe warianty przejścia certyfikacji:

1. BS OHSAS 18001:2007 (DAkkS) na ISO 45001:2018 (DAkkS)

2. BS OHSAS 18001:2007 (PCA) na BS OHSAS 18001:2007 (DAkkS) na ISO 45001:2018 (DAkkS)

3. PN-N 18001:2004 (PCA) na BS OHSAS 18001:2007 (PCA) na BS OHSAS 18001:2007 (DAkkS) na ISO 45001:2018 (DAkkS)

4. PN-N 18001:2004 (PCA) na ISO 45001:2018 (DAkkS)

Więcej na ten temat na stronie.

Agata Tynka
+48 32 271 64 89 w. 105
Napisz e-mail