SHARE
X

Powrót do widoku ogólnego

Certyfikowane kwalifikacje TÜV dla kontrolerów i inspektorów antykorozyjnych powłok malarskich

03.10.2018Zabrze

TÜV Rheinland Polska poszerza ofertę usług szkoleniowych szczególnie z zakresu szeroko pojętej ochrony przed korozją. Od stycznia 2018 roku po organizowanych szkoleniach z kompetencji kontrolera oraz inspektora antykorozyjnych powłok malarskich jest możliwość przystąpienia do niezależnego egzaminu kwalifikacyjnego, który umożliwia zdobycie certyfikatu kompetencji w powyższych kwalifikacjach. Sprawdź możliwość pozyskania dofinansowania na kwalifikacje TÜV.

Egzamin i proces certyfikacji prowadzi niezależna akredytowana w Polskim Centrum Akredytacyjnym (nr AC 195) Jednostka Certyfikująca Osoby TÜV Rheinland Polska.

Niezależny certyfikat kompetencji dla Kontrolera jakości antykorozyjnych powłok malarskich uzyskany w Jednostce Certyfikującej Osoby TÜV Rheinland Polska pokrywa wymagania stawiane przez normę PN-EN ISO 12944-7 „Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich” oraz PN-EN 1090 „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych” dla personelu kontroli jakości i gwarantuje potwierdzenie kompetencji w następujących obszarach:

  • ocena i odbiór oczyszczonych powierzchni przed nakładaniem powłok malarskich,
  • sprawdzanie warunków klimatycznych w pracach antykorozyjnych,
  • ocena, pomiar i ocena wizualna wykonanej powłoki oraz takich parametrów jak: grubość, przyczepność,
  • tworzenie raportów wg określonych norm i specyfikacji z przeprowadzonych czynność sprawdzających, testów i pomiarów.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia na stronie.

Niezależny certyfikat kompetencji dla Inspektora jakości antykorozyjnych powłok malarskich uzyskany w Jednostce Certyfikującej Osoby TÜV Rheinland Polska pokrywa wymagania stawiane przez normę NS 476 „Paints and coatings. Approval and certification of surface treatment inspectors”, PN-EN ISO 12944-7 „Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich” oraz PN-EN 1090 „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych” dla personelu kontroli jakości i gwarantuje potwierdzenie kompetencji w następujących obszarach wykonywania w całości lub wybiórczo w ramach prowadzenia inspekcji i nadzoru nad jakością antykorozyjnych powłok malarskich poniższych czynności:

  • sprawdzenie i ocena powierzchni oczyszczonych, przygotowanych do naniesienia powłoki malarskiej,
  • sprawdzenie warunków środowiskowych, w których będą prowadzone prace malarskie,
  • sprawdzenie i pomiar parametrów grubości, przylegania, jakości naniesionej powłoki,
  • tworzenie raportów wg określonych norm i specyfikacji z przeprowadzonych czynności sprawdzających i pomiarów,
  • prowadzenie nadzoru nad pracami personelu kontroli jakości w obszarze ochrony antykorozyjnej.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia na stronie.

Agata Tynka
+48 32 271 64 89 w. 105
Napisz e-mail