Terug naar overzicht

Blik op Werk – Nieuwe ronde resultatenaudits

23.01.2017Arnhem

De nieuwe Handleiding Blik op Werk is 1 januari van dit jaar van kracht geworden voor meetjaar 2017. Na afloop van het meetjaar vinden resultatenaudits plaats. TÜV Rheinland is gestart met deze audits over het meetjaar 2016.

Blik op Werk is een kwaliteitskeurmerk voor dienstverlening op het gebied van re-integratie en inburgering Iedere dienstverlener die in aanmerking wil komen voor het Blik op Werk Keurmerk moet een overeenkomst sluiten met een certificerende instellingen zoals TÜV Rheinland. In audits wordt de kwaliteit beoordeeld van de dienstverlening en de betrouwbaarheid van de geleverde informatie.

Kwaliteit en resultaat

Blik op Werk staat borg voor de basiskwaliteit en de betrouwbaarheid van ruim 500 dienstverleners, die zich inspannen bij het vinden en behouden van werk. Blik op Werk stelt de norm vast voor diensten, die bijdragen aan een gezond werkzaam leven.

Afgelopen jaar hebben ruim 13.000 mensen hebben werk gevonden met behulp van Blik op Werk-keurmerkhouders.

De jaarlijkse audits

De cyclus duurt vier jaar en de jaarlijkse audits bestaan uit een resultatenaudit gecombineerd met een tevredenheidsonderzoek. In het vierde jaar is een vrijstelling voor de resultatenaudit mogelijk.

Vragen over Blik op Werk?

Vragen over het keurmerk en de audits kunt u stellen aan Carla van den Braak carla.vandenbraak@nl.tuv.com of 06-55 303 181

Een offerte kunt u aanvragen bij Richard van Kuringen richard.van.kuringen@nl.tuv.com of 088-888 7820

Downloads