current language
Netherlands beschikbaar in de volgende talen:
...of selecteer uw land

VCA*-/VCA**-/VCA-P-/VCA-certificering

VCA-certificatie

Gedocumenteerde veiligheid op het werk met onze VCA*-, VCA**-, VCA-P of VCA-certificering

Een functionerend gezondheid- en veiligheidssysteem op het werk is van essentieel belang voor het succes van uw bedrijf. De normen voor Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV), Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) en Veiligheidschecklist Petrochemie (VCA-P) zijn Nederlandse managementsystemen. Certificering van veiligheid op het werk in overeenstemming met VCA*, VCA**, VCA-P en VCA is bedoeld om ongevallen te verminderen en te voorkomen.

Wij inspecteren en certificeren uw bedrijf op basis van een uitgebreide vragenlijst. De reikwijdte van de audit en het aantal verplichte vragen is gebaseerd op het aantal werknemers in uw bedrijf. De normen bevatten helder gedefinieerde drempelwaarden voor de frequentie van ongevallen en uw actuele ongevalstatistieken nemen in de evaluatie een centrale plaats in. Uw managementactiviteiten met betrekking tot gezondheid, veiligheid en bescherming van het milieu (HSE) worden direct op de plaats van het werk geïnspecteerd. Leveranciers van diensten in de petrochemische industrie of in raffinaderijen zijn verplicht om te voldoen aan aanvullende, specifieke normen.

Arbeidscertificering in overeenstemming met VCA*, VCA**, VCA-P en VCA toont aan dat uw bedrijf een zo breed mogelijke benadering hanteert voor de gezondheid en veiligheid op het werk en de bescherming van het milieu.

Onze experts beantwoorden graag uw vragen en verstrekken u meer informatie over VCA*-, VCA**-, VCA-P- en VCA-arbeidsveiligheidcertificering. Neem gerust contact met ons op!

Geborgd concurrentievoordeel met een certificering voor gezondheid op het werk

Met onze erkende VCA*-, VCA**-, VCA-P- en VCA-arbeidsveiligheidcertificering kan uw bedrijf het risico van ongevallen en letsel voor uw werknemers beperken. Dat betekent dat u uw werknemers en leidinggevenden een het juiste niveau van bescherming kunt bieden en het veiligheidsbewustzijn in uw bedrijf verbetert door gerichte training. Ook toont u uw klanten en zakenpartners hoe belangrijk gezondheid en veiligheid op het werk voor uw bedrijf is, wat een waardevol handvat in hun beslissingsproces kan zijn. Als aanbieder van personeelsdiensten biedt VCA-certificering u een belangrijk voordeel voor uw klanten, omdat het u de kosten van het aanleveren van individuele verificaties bespaart. Wilt u meer weten over arbeidsveiligheidcertificering? Download gratis onze Veelgestelde vragen!

Welke certificering is het beste voor mijn bedrijf?

V verschillende soorten certificeringen op het gebied van veiligheid op het werk zijn mogelijk. Welke is geschikt voor uw bedrijf? Neem gerust contact met ons op voor aanvullende informatie over de verschillende soorten. U kunt ook ons informatieblad over de verschillende certificeringsopties hier downloaden.

Uw VCA*-/VCA**-/VCA-P-/VCA-arbeidsveiligheidcertificering verkrijgen

De inspectie en certificering van de veiligheid op het werk in overeenstemming met VCA*/ VCA**/VCA-P/VCA toont aan dat uw bedrijf een functionerend beschermingssysteem voor gezondheid en veiligheid heeft. De reikwijdte van de audit is afhankelijk van het aantal werknemers. Onze experts gaan als volgt te werk:

  1. Initiële audit (optioneel)
  2. Beoordelen van de documentatie
  3. Certificeringsaudit
  4. Toekenning van certificering en vermelding in onze online certificatensdatabase Certipedia
  5. Jaarlijkse controle-audit
    Onze jaarlijks terugkerende audits helpen u uw processen voortdurend verder te optimaliseren.
  6. Hernieuwde certificering na drie jaar

VCA*-/VCA**-/VCA-P-/VCA-arbeidsveiligheidcertificering

Uw betrouwbare partner voor uw arbeidsveiligheidcertificering

Door onze ervaren experts zijn wij de juiste partner voor onafhankelijke en betrouwbare audits van uw veiligheid op het werk. Als personeelcertificeerder die is geaccrediteerd door de Raad voor Accredtiatie (RvA) bieden wij enkel VCA-audits en – certificeringen. Opleidingen worden niet door TÜV Rheinland aangeboden.. Onze certificering in overeenstemming met VCA*, VCA**, VCA-P en VCA vormt het bewijs van uw hoge standaarden op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk en bescherming van het milieu. Een dagelijkse update van uw certificaat is beschikbaar in onze online certificeringsdatabase Certipedia.

Heeft u nog verdere vragen over onze arbeidsveiligheidcertificering? Neem nu contact op met onze experts!

Doe onze online Quick Check!

Quick Check

Hoe goed is het arbomanagementsysteem (gezondheid, veiligheid en bescherming van het milieu) in ons bedrijf? Wat zijn de typische problemen waar wij als technisch dienstverlener tegenaan zouden lopen als we zouden kiezen voor VCA-certificering (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers)? Voor antwoorden en meer informatie verwijzen we u graag naar onze exclusieve TÜV Rheinland 'VCA Online Quick Check’.

Antwoorden op veelgestelde vragen over arbeidsveiligheidcertificering

pdf Veelgestelde vragen over VCA*-/VCA**-/VCA-P- en VCA-certificeringsopties (english) 279 KB Download

Interessante downloads

pdf Certificeringsopties voor arbeidsveiligheid voor bedrijven (english) 79 KB Download

Dit is wellicht ook interessant voor u

Verrassend transparant. Het TÜV Rheinland-testkeurmerk

Certipedia | TÜV Rheinland

Certipedia - De gratis online certificaatdatabase voor geteste en gecertificeerde producten.

meer

Contact

Neem contact met ons op!

Neem contact met ons op!

Laatst bezochte servicepagina's