current language
Netherlands beschikbaar in de volgende talen:
...of selecteer uw land
translation missing: core_choose_country

VCA*-/VCA**-/VCA-P-/VCA-certificering

VCA-certificatie

Gedocumenteerde veiligheid op het werk met onze VCA-certificering

Een goed functionerend veiligheids- en gezondheidssysteem op het werk, is van essentieel belang voor het structureel verbeteren van de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers binnen uw organisatie. De Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) is een, al decennia lang, bekend managementsysteem in checklist-vorm. Certificering van veiligheid en gezondheid op het werk vindt plaats op basis van VCA*, VCA**of VCA-Petrochemie (P), waarmee u bevestiging in handen krijgt dat u veiligheid en gezondheid binnen uw bedrijf op effectieve wijze heeft geborgd. Daarmee voorkomt u ongevallen, gevaarlijke situaties, gezondheidsschade en andere GM-incidenten (Veiligheid, Gezondheid en Milieu).

Wij certificeren uw bedrijf op basis van een uitgebreide vragenlijst. De reikwijdte van de audit en het aantal verplichte vragen, is gebaseerd op het niveau waarop u gecertificeerd wenst te worden, al dan niet ingegeven door een eis vanuit uw opdrachtgever(s). De norm bevat helder gedefinieerde drempelwaarden (minimumeisen) welke invulling geven aan een gedefinieerde doelstelling per VCA vraag. Voor VCA* dient u 23 mustvragen positief te kunnen beantwoorden, VCA** 27 mustvragen en minimaal 4 van de 8 aanvullende vragen en VCA-P 33 mustvragen en ten minste één van de 2 aanvullende vragen.

De audit bestaat uit het beoordelen van uw VGM-managementsysteem (documentatie en implementatie) op uw bedrijfslocatie en een beoordeling op één of meerdere projectlocaties waar uw medewerkers aan het werk zijn.

Onze experts beantwoorden graag uw vragen en verstrekken u meer informatie over VCA*-, VCA**-, VCA-P. Neem gerust contact met ons op!

Geborgd concurrentievoordeel met een certificering voor gezondheid op het werk

Met onze erkende VCA*-, VCA**-, VCA-P- en VCA-arbeidsveiligheidcertificering kan uw bedrijf het risico van ongevallen en letsel voor uw werknemers beperken. Dat betekent dat u uw werknemers en leidinggevenden een het juiste niveau van bescherming kunt bieden en het veiligheidsbewustzijn in uw bedrijf verbetert door gerichte training. Ook toont u uw klanten en zakenpartners hoe belangrijk gezondheid en veiligheid op het werk voor uw bedrijf is, wat een waardevol handvat in hun beslissingsproces kan zijn. Als aanbieder van personeelsdiensten biedt VCA-certificering u een belangrijk voordeel voor uw klanten, omdat het u de kosten van het aanleveren van individuele verificaties bespaart. Wilt u meer weten over arbeidsveiligheidcertificering? Download gratis onze Veelgestelde vragen!

Welke certificering is het beste voor mijn bedrijf?

Verschillende soorten certificeringen op het gebied van veiligheid op het werk zijn mogelijk. Welke is geschikt voor uw bedrijf? Neem gerust contact met ons op voor aanvullende informatie over de verschillende soorten. U kunt ook ons informatieblad over de verschillende certificeringsopties hier downloaden.

Uw VCA*-/VCA**-/VCA-P-/VCA arbeidsveiligheidcertificering verkrijgen

De inspectie en certificering van de veiligheid op het werk in overeenstemming met VCA*/ VCA**/VCA-P/VCA toont aan dat uw bedrijf een functionerend beschermingssysteem voor gezondheid en veiligheid heeft. De reikwijdte van de audit is afhankelijk van het aantal werknemers. Onze experts gaan als volgt te werk:

  1. Proefaudit (optioneel)
  2. Fase 1 audit
  3. Fase 2 certificeringsaudit
  4. Toekenning van certificering en vermelding in onze online certificatensdatabase Certipedia
  5. Jaarlijkse controle-audit
    Onze jaarlijks terugkerende audits helpen u uw processen voortdurend verder te optimaliseren.
  6. Hernieuwde certificering na drie jaar

VCA*-/VCA**-/VCA-P-/VCA-arbeidsveiligheidcertificering

Uw betrouwbare partner voor uw arbeidsveiligheidcertificering

Door onze ervaren experts zijn wij de juiste partner voor onafhankelijke en betrouwbare audits van uw veiligheid op het werk. Op onze VCA-certificering wordt toezicht gehouden door de Raad voor Accreditatie (RvA), mede waardoor de kwaliteit van onze certificering geborgd blijft.

Wilt u kiezen voor een hoge standaard op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk en bescherming van het milieu, kies dan een betrouwbare certificeringspartner met een bekende en internationale naam!

Heeft u nog verdere vragen over onze VCA-certificering? Neem dan contact met ons op!

Antwoorden op veelgestelde vragen over arbeidsveiligheidcertificering

pdf Veelgestelde vragen over VCA*-/VCA**-/VCA-P- en VCA-certificeringsopties (english) 279 KB Download

Contact

Neem contact met ons op!

Neem contact met ons op!

Dit is wellicht ook interessant voor u

Verrassend transparant. Het TÜV Rheinland-testkeurmerk

Certipedia | TÜV Rheinland

Certipedia - De gratis online certificaatdatabase voor geteste en gecertificeerde producten.

meer

Laatst bezochte servicepagina's