current language
Newsroom dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

TÜV Rheinland przejmuje część działu przemysłu energetycznego ABB

Zabrze | 10.05.2023

TÜV Rheinland przejmuje część działu przemysłu energetycznego ABB

Grupa TÜV Rheinland zakończyła przejęcie brytyjskiego doradztwa w zakresie inżynierii technicznej ABB, będącego częścią działu ABB Energy Industries. Brytyjskie doradztwo w zakresie inżynierii technicznej ABB uzupełni istniejące usługi zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem i integralnością świadczone przez TÜV Rheinland i zostanie włączone do działalności Industrial Services & Cybersecurity w Wielkiej Brytanii. Połączone przedsiębiorstwa stworzą wspólnie kompleksową ofertę dla branż wysokiego ryzyka, wspierając klientów w transformacji energetycznej i bezpieczeństwie energetycznym.

Dział doradztwa technicznego ABB w Wielkiej Brytanii wraz z siecią podwykonawców i współpracowników zatrudnia około 160 osób działających w dwóch głównych lokalizacjach w północno-wschodniej i północno-zachodniej Anglii. Specjalistyczny zespół ekspertów technicznych pomaga globalnym klientom z branży energetycznej w poprawie bezpieczeństwa procesów, integralności urządzeń i aktywów, jak również w projektowaniu technicznym nowych i istniejących zakładów przemysłowych.

Połączone przedsiębiorstwa stworzą wspólnie kompleksową ofertę dla branż wysokiego ryzyka, wspierając klientów w transformacji energetycznej i bezpieczeństwie energetycznym.

O ABB

ABB Process Automation automatyzuje, elektryfikuje i digitalizuje operacje przemysłowe, które zaspokajają szeroki zakres podstawowych potrzeb - od zaopatrzenia w energię, wodę i materiały, po produkcję towarów i ich transport na rynek. Dzięki blisko 20 000 pracowników, wiodącej technologii i doświadczeniu serwisowemu, ABB Process Automation pomaga klientom w przemyśle przetwórczym, hybrydowym i morskim poprawić wydajność i bezpieczeństwo operacji, umożliwiając bardziej zrównoważoną i efektywną pod względem wykorzystania zasobów przyszłość. go.abb/processautomation

ABB jest liderem technologicznym w dziedzinie elektryfikacji i automatyzacji, umożliwiającym tworzenie bardziej zrównoważonej i efektywnej pod względem wykorzystania zasobów przyszłości. Rozwiązania firmy łączą wiedzę inżynierską i oprogramowanie, aby zoptymalizować sposób produkcji, przemieszczania, zasilania i obsługi urządzeń. ABB jest zaangażowanych w tworzenie innowacji, które przyspieszają transformację przemysłową. www.abb.com

O TÜV Rheinland

TÜV Rheinland oznacza bezpieczeństwo i jakość w praktycznie wszystkich dziedzinach biznesu i życia. Firma działa od ponad 150 lat i należy do wiodących na świecie dostawców usług badawczych. Zatrudnia ponad 20 000 pracowników w ponad 50 krajach i generuje roczne przychody w wysokości około 2,1 mld euro. Wysoko wykwalifikowani eksperci TÜV Rheinland badają systemy techniczne i produkty na całym świecie, wspierają innowacje w technologii i biznesie, szkolą ludzi w wielu zawodach i certyfikują systemy zarządzania zgodnie z międzynarodowymi normami. W ten sposób niezależni eksperci budują zaufanie do produktów, jak również procesów w globalnych łańcuchach tworzenia wartości i przepływu towarów. Od 2006 roku TÜV Rheinland jest członkiem programu ONZ Global Compact, którego celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju i walka z korupcją. Strona internetowa: www.tuv.com

Kontakt