current language
Newsroom dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Laboratorium Mechaniczne TÜV Rheinland Polska uznane przez amerykańską komisję bezpieczeństwa wyrobów konsumenckich

Zabrze | 20.11.2023

15 listopada Laboratorium Mechaniczne TÜV Rheinland w Poznaniu zostało uznane przez amerykańską agencję Consumer Product Safety Commission (CPSC) w zakresie badania mebli do przechowywania odzieży. To wydarzenie nie tylko umacnia pozycję TÜV Rheinland Polska na międzynarodowym rynku badań wyrobów użytkowych, ale także otwiera nowe możliwości dla polskich producentów mebli.

Consumer Product Safety Commission (CPSC) to amerykańska agencja rządowa, która odpowiada za ochronę społeczeństwa przed nieuzasadnionym ryzykiem urazu lub śmierci związanym z użytkowaniem różnego rodzaju produktów konsumenckich. Uznanie ze strony CPSC jest kluczowe dla niezależnych podmiotów weryfikujących zgodność wyrobów i ich Klientów aspirujących do wejścia na rynek amerykański, który słynie ze swoich rygorystycznych standardów bezpieczeństwa.

Znaczenie uznania dla Laboratorium Mechanicznego TÜV Rheinland Polska w Poznaniu

Laboratorium Mechaniczne w Poznaniu jako pierwsze w Polsce i trzecie w Europie zostało uznane przez CPSC w zakresie badania mebli do przechowywania odzieży. Dodatkowo nasze laboratorium jako trzecie w grupie TÜV Rheinland zaistniało na liście laboratoriów uznanych przez CPSC (zaraz obok TR North America oraz TR Vietnam). Wspomniane uznanie pozwala na przeprowadzanie badań mebli do przechowywania odzieży zgodnie z amerykańskimi standardami ASTM F2057 oraz 16 CFR Part 1261 opracowanymi na podstawie podpisanej przez prezydenta J.Bidena ustawy STURDY (Stop Tip-Overs of Unstable, Risky Dressers on Youth) i obowiązujących od 1 września b.r. nowych przepisów. Dla polskich producentów oznacza to uproszczenie procesu badań, szybszy dostęp do amerykańskiego rynku oraz zwiększenie wiarygodności i konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Proces uznania

Proces uzyskania akceptacji przez CPSC był długotrwały i wymagał spełnienia szeregu rygorystycznych kryteriów. Laboratorium początkowo musiało rozszerzyć zakres akredytacji AB 904 o standardy ASTM F2057 Standard Safety Specification for Clothing Storage Units oraz 16 CFR Part 1261 Safety Standard for Clothing Storage Units. Aby jednak do tego doszło Laboratorium musiało potwierdzić swoje kompetencje w zakresie wspomnianych standardów podczas zorganizowanej w październiku bieżącego roku dodatkowej oceny Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Po pozytywnej ocenie PCA i wydaniu zaktualizowanej wersji zakresu akredytacji, rozpoczęto procedurę uzyskiwania akredytacji w amerykańskiej agencji CPSC. Wspomniane powyżej działania wiązały się z inwestycją w nowy sprzęt, przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji oraz przeszkoleniem personelu.

Korzyści dla producentów mebli w Polsce

Uznanie przez CPSC otwiera drzwi dla polskich producentów mebli, którzy korzystając z usług badawczych Laboratorium Mechanicznego TÜV Rheinland Poznań mają możliwość potwierdzenia spełnienia standardów rynku amerykańskiego. Dla branży meblowej, która jest jednym z ważniejszych sektorów eksportowych w Polsce, jest to znaczący krok naprzód.

Skontaktuj się

Kontakt