current language
Medical Device Testing and Auditing dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Nasza wiedza specjalistyczna w zakresie bezpieczeństwa wyrobów medycznych

Droga do sukcesu z naszym kompleksowym portfolio globalnych usług badania i audytu

Wyroby medyczne są wykorzystywane do wielu różnych celów, od leczenia drobnych ran po ratowanie życia. Na poziomie międzynarodowym i krajowym ustanowiono złożony system zasad i przepisów w celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń. Przepisy obowiązujące w poszczególnych krajach mogą być trudne dla producentów do monitorowania i uzyskania pewności co do zgodności ich produktów z wymaganiami rynku docelowego.

Jako organizacja badająca i certyfikująca o wysokim poziomie wiedzy specjalistycznej w dziedzinie wyrobów medycznych, oferujemy szeroki zakres usług zapewniających zgodność produktów na rynku globalnym. Usługi te obejmują:

Międzynarodowe dopszczenia specjalnie dostosowane do wymagań rynków w Azji, Australii, Europie, Kanadzie, Rosji, USA i regionie Ameryki Południowej.

Zatwierdzenia dla Europy zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych 2017/745 (MDR) i europejskim rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro 2017/746 (IVDR).

Nowość: zatwierdzenia dla Wielkiej Brytanii: TÜV Rheinland UK Ltd. jest teraz wyznaczona jako upoważniony brytyjski organ (UK Approved Body) zgodnie z brytyjskimi przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych z 2002 r. (SI 2002 nr 618, z późniejszymi zmianami) (UK MDR)

Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie w zakresie wymogów obowiązujących norm, rozporządzeń i przepisów oraz wspierają klientów w uzyskiwaniu dostępu do rynków docelowych. Nasi eksperci, audytorzy i laboratoria testowe są do Twojej dyspozycji - lokalnie na całym świecie.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat naszych usług związanych z urządzeniami medycznymi.

Dostępność usług medycznych

Dzięki własnym laboratoriom, ekspertom i audytorom, TÜV Rheinland działa globalnie i jest blisko klientów na całym świecie.

Nowe przepisy europejskie stanowią wyzwanie dla producentów

Jednym z największych wyzwań stojących obecnie przed producentami i/lub dystrybutorami wyrobów medycznych jest nowe rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych (MDR) oraz nowe rozporządzenie w sprawie diagnostyki in vitro (IVDR). Zastępują one poprzednie dyrektywy MDD (93/42/EWG), AIMD (90/385/EWG) i IVDD (98/79/WE).

W Europie nowe dyrektywy MDR i IVDR powodują niepewność w odniesieniu do certyfikacji wyrobów medycznych, w szczególności ze względu na krótkie ramy czasowe. Producenci stają przed wyzwaniem zweryfikowania ważności wszystkich istniejących deklaracji zgodności, a teraz dodatkowo muszą przeprowadzić certyfikację produktów, które wcześniej nie wchodziły w zakres dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych.

UKCA: dostęp do Wielkiej Brytanii

Po opuszczeniu Unii Europejskiej Wielka Brytania wprowadziła przepisy dotyczące wyrobów medycznych z 2002 r. (SI 2002 nr 618, z późniejszymi zmianami) (UK MDR) jako przepisy dotyczące wprowadzania wszystkich wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro na rynek brytyjski.

Aby osiągnąć płynne wejście na rynek urządzeń medycznych wyższej klasy, konieczna jest współpraca z brytyjskim zatwierdzonym organem. Ponadto należy polegać na partnerze, który rozumie branżę i ma bogate doświadczenie w zakresie testowania i certyfikacji produktu pod kątem gotowości rynkowej.

TÜV Rheinland UK Ltd. jest brytyjską jednostką zatwierdzoną zgodnie z brytyjskim rozporządzeniem MDR i posiada wiedzę specjalistyczną potrzebną do wejścia na rynek. Zapewniamy kompleksowe usługi w zakresie badań i certyfikacji z jednego źródła.

Znak UKCA

Na chwilę obecną producenci mogą nadal wprowadzać na rynek brytyjski swoje wyroby medyczne, wyroby do diagnostyki in vitro lub aktywne wyroby medyczne do implantacji ze znakiem CE. W czerwcu 2023 r. rząd Wielkiej Brytanii przedłużył okres przejściowy dla wyrobów medycznych w zależności od ich klasyfikacji. Zdecydowanie zalecamy jednak ubieganie się o certyfikację UKCA, aby uniknąć opóźnień pod koniec okresu przejściowego.

Dzięki znakowi UKCA można zapewnić, że urządzenie medyczne spełnia wymogi brytyjskiego rozporządzenia MDR. Aby określić obowiązujące wymagania, należy najpierw sklasyfikować urządzenie i wybrać odpowiednią procedurę oceny zgodności.

Pytania i odpowiedzi dotyczące międzynarodowych przepisów dotyczących wyrobów medycznych

Zapisz się do naszego newslettera!

Niezależnie od tego, czy chodzi o wiadomości na temat globalnego rynku wyrobów medycznych, krajowych przepisów, wydarzeń czy seminariów związanych z Twoją dziedziną pracy - newsletter TÜV Rheinland zawsze będzie Cię dobrze informował o interesujących Cię tematach.

Masz pytania dotyczące badania i certyfikacji wyrobów medycznych?

Masz pytania dotyczące badania i certyfikacji wyrobów medycznych?

Przejście na nowe przepisy dotyczące wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.