current language
Hydrogen dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Zielony wodór

Nośnik energii z dużymi perspektywami na przyszłość

Niezależnie od tego, czy działasz w sektorze przemysłowym, elektrycznym, logistycznym, mobilności czy infrastruktury budowlanej, potrzebujesz zrównoważonych źródeł energii, aby osiągnąć ambitne cele klimatyczne. Wodór jest uważany za nośnik energii przyszłości, który może wspierać wysiłki na rzecz dekarbonizacji. W szczególności, zielony wodór jako medium magazynujące energię może skutecznie napędzać integrację i jej wykorzystanie ze źródeł odnawialnych, takich jak wiatr i słońce.

Co to jest wodór?

Wodór jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem we wszechświecie. Na Ziemi występuje w niemal nieograniczonych ilościach. Jest to pierwiastek, z którego zbudowane są gwiazdy, jak również stanowi główny budulec wszelkiego życia na Ziemi. Ponad 70% powierzchni Ziemi pokrywa woda (H2O) - związek chemiczny składający się z wodoru (H) i tlenu (O). Węglowodory, takie jak metan (CH4) i ropa naftowa, są również ważnymi związkami zawierającymi wodór.

Wodór ma wysokie powinowactwo elektrochemiczne, dlatego większość wodoru znajduje się w związkach chemicznych: sam jest niewidocznym, bezwonnym i nietoksycznym gazem, lżejszym od powietrza i skraplającym się dopiero w temperaturze -252°C. Po spaleniu lub zastosowaniu w ogniwie paliwowym łączy się z tlenem i powstaje woda. To właśnie te bezemisyjne właściwości sprawiają, że wodór jest obiecującym kandydatem do przejścia na nowy nośnik energii. Dzięki wodorowi cel, jakim jest gospodarka niskoemisyjna, staje się osiągalny.

Jak produkowany jest wodór?

Elektroliza rozdziela składniki wody na tlen i wodór przy użyciu energii elektrycznej. Jeśli proces ten jest zasilany energią ze źródeł odnawialnych, powstaje "zielony" wodór. Umożliwia to magazynowanie nadwyżek energii odnawialnej w wodorze i produkcję paliwa całkowicie neutralnego dla klimatu, ponieważ wszędzie tam, gdzie jest woda i energia odnawialna - np. w postaci energii wiatrowej i słonecznej - można produkować "zielony" wodór.

Wodór nie jest bezpośrednim źródłem energii. Jest on raczej nośnikiem, który magazynuje energię i umożliwia jej transport, dystrybucję i wykorzystanie. Wodór jest zatem formą energii wtórnej, ponieważ wszystkie metody jego produkcji wymagają pierwotnej energii.

Globalne działania na rzecz zielonego wodoru

Przemysł wodorowy ma nieograniczony potencjał, począwszy od produkcji ekologicznego (lub innego rodzaju) wodoru, po jego magazynowanie, transport i wykorzystanie w szerokim zakresie zastosowań. Największe kraje przemysłowe świata zainwestowały miliardy dolarów, aby rozwijać potężną i wydajną gospodarkę wodorową.

Podczas, gdy niektóre kraje są bardziej zaawansowane w tym procesie, inne znajdują się dopiero w jego początkowej fazie. Nie ulega wątpliwości, że jest to wciąż w dużej mierze nierozwinięty rynek, który oferuje nowe możliwości dla wszystkich uczestników. Stanowi on jednak również wyzwanie, któremu trzeba wspólnie stawić czoła.

Wodór, jako nośnik energii, oferuje możliwości dla:

 • przemysłu gazowego, dla producentów, operatorów infrastruktury i dostawców,
 • przemysłu wytwórczego, zarówno dla konsumentów, jak i producentów urządzeń przemysłowych, ogniw paliwowych i technologii wodorowych,
 • sektora mobilności, jako użytkownika w procesie przechodzenia na transport zrównoważony pod względem gospodarczym i ekologicznym,
 • sektora handlowego i prywatnych końcowych użytkowników.

Skorzystaj ze wsparcia doświadczonego partnera w całym łańcuchu wartości - od innowacji cyfrowych, po dekarbonizację i decentralizację. TÜV Rheinland może wspierać operatorów elektrowni, operatorów sieci, producentów lub użytkowników wodoru w przeprowadzaniu niezbędnych zmian strukturalnych. Nasi eksperci pomogą w wyborze technologii i bezpiecznej transformacji istniejących zakładów, sieci i systemów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie badań i certyfikacji Państwa innowacji technologicznych pod względem zgodności i bezpieczeństwa.

Nasza interaktywna grafika ilustruje, w jaki sposób wspieramy producentów i operatorów w ramach łańcucha dostaw wodoru. Kliknij i znajdź osoby kontaktowe.

Transport i dystrybucja

Magazynowanie

Odnawialne energie

Produkcja wodoru / SNG

Produkcja wodoru / SNG

Produkcja wodoru / SNG

Produkcja wodoru / SNG

Produkcja wodoru / SNG

Odnawialne energie

 1. Turbiny wiatrowe na lądzie / na morzu
 2. Systemy fotowoltaiczne

Produkcja wodoru / SNG

 1. PtG / Systemy elektrolizy
 2. Biogazowanie i systemy reformingu parowego
 3. System SNG (metanacja), w tym systemy odzyskiwania tlenu i ciepła

Transport i dystrybucja

 1. System wtrysku wodoru
 2. Sieć gazowa
 3. Sieć dystrybucji gazu

Magazynowanie

 1. Magazynowanie gazu

Produkcja wodoru / SNG

 1. Mobility
 2. Przemysł
 3. Dom i Biznes
 4. Elektrociepłownia (energia elektryczna / ciepło)

Jesteśmy

Producent Operator

Nasze usługi

 • Certyfikacja typu, certyfikacja komponentów i certyfikacja projektu
 • Ocena projektu dostosowanego do miejsca
 • Nadzór budowlany
 • Należyta staranność techniczna
 • Inteligentne inspekcje
 • Ocena terenu i ocena wydajności
 • Weryfikacja projektu
 • Nadzór nad produkcją i budową
 • Usługi integracji sieciowej

 • Wydłużenie żywotności turbin wiatrowych
 • Analizy ryzyka i oceny ryzyka dla bezpieczeństwa turbin wiatrowych (np. uwzględnienie odległości od obiektów/obszarów, które mają być chronione)
 • Oceny oddziaływania na środowisko
 • Dowód wydajności w miejscu instalacji
 • Certyfikacja turbiny wiatrowej, w tym PtG ("Zielony wodór"")
 • Określenie/ocena efektywności farmy wiatrowej
 • Okresowe kontrole i testy zgodnie z różnymi zasadami i przepisami / specyfikacjami testów
 • Certyfikacja systemów zarządzania, procesów IT i cyberbezpieczeństwa
 • Usługi kontroli powłok

 • Studia wykonalności dla projektów energii fotowoltaicznej
 • Techniczne due diligence dla elektrowni fotowoltaicznych
 • Moduły fotowoltaiczne: testy modułów fotowoltaicznych i certyfikaty fotowoltaiczne (z akredytacją/wykazem zgodnie z ISO 17025, SRCC, VKF, CBTL lub CEC)
 • Usługi dla komponentów Balance-of-System (BOS)
 • Usługi dla systemów magazynowania energii

 • Statystyczne monitorowanie wydajności
 • Prognozy wydajności i oceny wydajności systemów PV (modelowanie mocy PV)
 • Pomiary uzysku energii modułów PV
 • Ocena awarii modułów fotowoltaicznych w terenie
 • Obrazowanie w podczerwieni i elektroluminescencyjne do zastosowań polowych PV (drony)
 • Testowanie systemów fotowoltaicznych zgodnie z VDE 0100-600 (IEC 60364-6:2016) / J6EN 62446.

Ogniwa paliwowe / Elektrolizery / Urządzenia ciśnieniowe:

 • Ocena zgodności CE zgodnie z dyrektywami WE jako jednostka notyfikowana
 • Testy akceptacyjne w oparciu o Dyrektywę Ciśnieniową
 • Nadzór budowlany i wsparcie
 • Certyfikacja producenta na podstawie dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych (certyfikacja modułu) i innych przepisów, takich jak ISO 3438 itp.

Testy laboratoryjne:

 • Testowanie materiałów
 • Testy żywotności, testy kompatybilności

Bezpieczeństwo funkcjonalne:

 • Ocena funkcji bezpieczeństwa i ocena ryzyka zgodnie z poziomami zapewnienia bezpieczeństwa (PL) lub poziomami nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL, ASIL)

Konsultacje dotyczące specyfikacji, takich jak wybór i adekwatność technologii, rentowność, modele biznesowe, wybór lokalizacji, możliwości finansowania itp.

 • Testy uruchomieniowe zgodnie z lokalnymi przepisami
 • Ocena koncepcji bezpieczeństwa producenta
 • Kwalifikacje personelu
 • Przygotowywanie ocen ryzyka i dokumentów ochrony przeciwwybuchowej
 • Dowód właściwości użytkowych w miejscu instalacji (ISO 22734)
 • Opracowanie koncepcji bezpieczeństwa dla operatorów (koncepcja ochrony przed ryzykiem/pożarem/wybuchem)
 • Certyfikat „Zielony Wodór”
 • Certyfikacja energetyczna (dowód źródła energii)
 • Certyfikacja śladu węglowego

 • Kwalifikacje i certyfikacje producentów urządzeń i zbiorników
 • Testy akceptacyjne w oparciu o Dyrektywę Ciśnieniową

 • Opinia eksperta na podstawie § 5 GasHDLtgV
 • Testy uruchomieniowe
 • W przypadku pojemności magazynowej: opracowanie i przegląd dokumentacji specyficznej dla miejsca (np. analiza ryzyka, plany reagowania na incydenty i raporty bezpieczeństwa)
 • Kwalifikacje personelu
 • Inspekcje związane z bezpieczeństwem
 • Przygotowanie obliczeń dyspersji
 • Przygotowanie dokumentu ochrony przeciwwybuchowej
 • Wsparcie w fazie planowania oraz przy naprawach i modyfikacjach
 • Dochodzenia w sprawie szkód
 • Ustanowienie lub dostosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem
 • Przygotowanie planu reagowania kryzysowego i planu zapobiegania zagrożeniom
 • Zapobieganie katastrofom (DISMA)
 • Analizy materiałoznawcze i oparte na technologii materiałowej
 • Certyfikat „Zielony wodór”
 • Certyfikacja systemu zarządzania aktywami

 • Kwalifikacje i certyfikacje producentów urządzeń i zbiorników
 • Testy akceptacyjne w oparciu o Dyrektywę Ciśnieniową

 • Kwalifikacje i certyfikacje producentów urządzeń i zbiorników
 • Testy odbiorcze w oparciu o Dyrektywę Ciśnieniową

 • Kwalifikacje i certyfikacje producentów urządzeń i zbiorników
 • Testy odbiorcze w oparciu o Dyrektywę Ciśnieniową

 • Opinia eksperta na podstawie § 5 GasHDLtgV
 • Testy uruchomieniowe
 • W przypadku pojemności magazynowej: opracowanie i przegląd dokumentacji specyficznej dla miejsca (np. analiza ryzyka, plany reagowania na incydenty i raporty bezpieczeństwa)
 • Kwalifikacje personelu
 • Inspekcje związane z bezpieczeństwem
 • Przygotowanie obliczeń dyspersji
 • Przygotowanie dokumentu ochrony przeciwwybuchowej
 • Wsparcie w fazie planowania oraz przy naprawach i modyfikacjach
 • Dochodzenia w sprawie szkód
 • Ustanowienie lub dostosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem
 • Przygotowanie planu reagowania kryzysowego i planu zapobiegania zagrożeniom
 • Zapobieganie katastrofom (DISMA)
 • Analizy materiałoznawcze i oparte na technologii materiałowej
 • Certyfikat „Zielony wodór”
 • Certyfikacja systemu zarządzania aktywami

 • Kwalifikacje i certyfikacje producentów urządzeń i zbiorników
 • Testy akceptacyjne w oparciu o Dyrektywę Ciśnieniową
 • Testowanie, certyfikacja i homologacja typu podzespołów/systemów/kompletnych pojazdów zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami motoryzacyjnymi (UE i na całym świecie)

Operator autobusowy (certyfikat):

 • Opracowanie koncepcji (porównania technologii / analiza linii / koncepcja wdrożenia / oceny środowiskowe)
 • Modernizacja warsztatu (z certyfikatem)
 • Analizy zagrożeń/ryzyka
 • Infrastruktura do załadunku / zbiorników (zaopatrzenie w energię / koncepcja zbiornika załadunkowego)
 • Analizy rentowności (analiza TCO)
 • Zamówienia publiczne (wniosek o dofinansowanie / przygotowanie specyfikacji wymagań / ocena ofert)
 • Kwalifikacje personelu

Stacje napełniania wodorem

 • Inspekcja przed uruchomieniem oraz przeglądy okresowe infrastruktury stacji paliw

Gmina / dostawca energii (certyfikacja):

 • Zaopatrzenie w energię (wykorzystanie „zielonej” energii)
 • Podłączona moc infrastruktury sieciowej

Ogniwa paliwowe / Elektrolizery / Urządzenia ciśnieniowe:

 • Ocena zgodności CE zgodnie z dyrektywami WE jako jednostka notyfikowana
 • Testy akceptacyjne w oparciu o Dyrektywę Ciśnieniową
 • Nadzór budowlany i wsparcie
 • Certyfikacja producenta na podstawie dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych (certyfikacja modułu) i innych przepisów, takich jak AD2000-HP0, ISO 3438 itp.

Testy laboratoryjne:

 • Testowanie materiałów
 • Testy żywotności, testy kompatybilności

Bezpieczeństwo funkcjonalne:

 • Ocena funkcji bezpieczeństwa i ocena ryzyka zgodnie z poziomami zapewnienia bezpieczeństwa (PL) lub poziomami nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL, ASIL)

 • Określenie przydatności pod względem tolerancji wodoru rurociągów własnych
 • Opracowanie koncepcji bezpieczeństwa (koncepcja ochrony przed ryzykiem / pożarem / wybuchem)
 • Testy uruchomieniowe zgodnie z lokalnymi przepisami BHP

 • Badania terenowe i badania typu urządzeń gazowych

 • Określenie przydatności pod względem tolerancji na wodór
 • Badania użyteczności / testy szczelności
 • Kwalifikacje personelu (firmy)
 • Testy rozruchowe zgodnie z lokalnymi przepisami BHP
 • Analiza kosztów i korzyści związanych z energią dla budynków
 • Certyfikacja zrównoważonego rozwoju dla budownictwa mieszkaniowego i spółdzielni mieszkaniowych

Ogniwa paliwowe / Elektrolizery / Urządzenia ciśnieniowe:

 • Ocena zgodności CE zgodnie z dyrektywami WE jako jednostka notyfikowana
 • Testy akceptacyjne w oparciu o Dyrektywę Ciśnieniową
 • Nadzór budowlany i wsparcie
 • Certyfikacja producenta na podstawie dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych (certyfikacja modułu) i innych przepisów, takich jak ISO 3438 itp.

Testy laboratoryjne:

 • Testowanie materiałów
 • Testy żywotności, testy kompatybilności

Bezpieczeństwo funkcjonalne:

 • Ocena funkcji bezpieczeństwa i ocena ryzyka zgodnie z poziomami zapewnienia bezpieczeństwa (PL) lub poziomami nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL, ASIL)"

 • Testy uruchomieniowe zgodnie z lokalnymi przepisami
 • Dokument ochrony przeciwwybuchowej i ocena ryzyka
 • Opracowanie koncepcji bezpieczeństwa (koncepcja ochrony przed ryzykiem / pożarem / wybuchem)
 • Kwalifikacje personelu
 • Dowody źródła „zielonej energii elektrycznej”
 • Ocena CHP
 • Ocena energetyczna wytwarzania ciepła z odnawialnych źródeł energii
 • Analizy i oceny ryzyka do oceny bezpieczeństwa (metodologia QRA)
 • Jeżeli pojemność magazynowa w rejonie eksploatacji > 5 t => przygotowanie planu reagowania na incydenty

Korzyści z zastosowania wodoru w skrócie

W porównaniu z paliwami kopalnymi, a nawet niektórymi innymi odnawialnymi źródłami energii, wodór oferuje zrównoważone korzyści w całym łańcuchu dostaw.

Produkcja: W zależności od procesu produkcji, wodór może być szczególnie przyjazny dla środowiska i pomagać w walce ze zmianami klimatycznymi.

Magazynowanie: W przeciwieństwie do energii wiatrowej czy słonecznej, wodór można magazynować, dzięki czemu jest on dostępny przez cały czas, niezależnie od warunków pogodowych.

Transport: Wodór może być transportowany do punktów dystrybucji na duże odległości za pomocą gazociągów lub cystern samochodowych, kolejowych i innych.

Zastosowanie: Wodór może być wykorzystywany jako nośnik energii na wiele różnych sposobów, od dostarczania energii elektrycznej i cieplnej do zakładów przemysłowych i domów prywatnych, do napędzania pojazdów neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla.

Towarzyszymy Ci w Twoich wyzwaniach związanych z wodorem

Pragniemy przyczynić się do budowania przyszłości, która w zrównoważony sposób zaspokoi potrzeby zarówno ludzi, jak i środowiska. Wodór ma potencjał, aby zaspokoić nasze przyszłe potrzeby energetyczne, dlatego też wspieramy rozwój wodoru jako nośnika energii przyszłości.

Brak przepisów, wytycznych i doświadczenia może utrudnić zdobycie pozycji w gospodarce wodorowej. Wspieramy Państwa za pomocą kompleksowego pakietu zintegrowanych usług, obejmującego testy, inspekcje, szkolenia i doradztwo. Nasza wiedza pomoże Ci zarządzać ryzykiem dla ludzi, zakładów, firm i środowiska oraz stworzyć bezpieczne warunki działania. Droga do zrównoważonej gospodarki wodorowej ma swoje wyzwania, ale jest tego warta. Podążajmy nią razem.

Nasze wsparcie w całym łańcuchu dostawi wodoru

Wytwarzanie energii elektrycznej

Składowanie

Transport i dystrybucja

Certyfikacja "Zielony Wodór"

Zapytaj naszych ekspertów

Zapytaj naszych ekspertów

Kontakt