current language
Hydrogen dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Zielony wodór

Nośnik energii z dużymi perspektywami na przyszłość

Niezależnie od tego, czy działasz w sektorze przemysłowym, elektrycznym, logistycznym, mobilności czy infrastruktury budowlanej, potrzebujesz zrównoważonych źródeł energii, aby osiągnąć ambitne cele klimatyczne. Wodór jest uważany za nośnik energii przyszłości, który może wspierać wysiłki na rzecz dekarbonizacji. W szczególności, zielony wodór jako medium magazynujące energię może skutecznie napędzać integrację i jej wykorzystanie ze źródeł odnawialnych, takich jak wiatr i słońce.

Co to jest wodór?

Wodór jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem we wszechświecie. Na Ziemi występuje w niemal nieograniczonych ilościach. Jest to pierwiastek, z którego zbudowane są gwiazdy, jak również stanowi główny budulec wszelkiego życia na Ziemi. Ponad 70% powierzchni Ziemi pokrywa woda (H2O) - związek chemiczny składający się z wodoru (H) i tlenu (O). Węglowodory, takie jak metan (CH4) i ropa naftowa, są również ważnymi związkami zawierającymi wodór.

Wodór ma wysokie powinowactwo elektrochemiczne, dlatego większość wodoru znajduje się w związkach chemicznych: sam jest niewidocznym, bezwonnym i nietoksycznym gazem, lżejszym od powietrza i skraplającym się dopiero w temperaturze -252°C. Po spaleniu lub zastosowaniu w ogniwie paliwowym łączy się z tlenem i powstaje woda. To właśnie te bezemisyjne właściwości sprawiają, że wodór jest obiecującym kandydatem do przejścia na nowy nośnik energii. Dzięki wodorowi cel, jakim jest gospodarka niskoemisyjna, staje się osiągalny.

Jak produkowany jest wodór?

Elektroliza rozdziela składniki wody na tlen i wodór przy użyciu energii elektrycznej. Jeśli proces ten jest zasilany energią ze źródeł odnawialnych, powstaje "zielony" wodór. Umożliwia to magazynowanie nadwyżek energii odnawialnej w wodorze i produkcję paliwa całkowicie neutralnego dla klimatu, ponieważ wszędzie tam, gdzie jest woda i energia odnawialna - np. w postaci energii wiatrowej i słonecznej - można produkować "zielony" wodór.

Wodór nie jest bezpośrednim źródłem energii. Jest on raczej nośnikiem, który magazynuje energię i umożliwia jej transport, dystrybucję i wykorzystanie. Wodór jest zatem formą energii wtórnej, ponieważ wszystkie metody jego produkcji wymagają pierwotnej energii.

Globalne działania na rzecz zielonego wodoru

Przemysł wodorowy ma nieograniczony potencjał, począwszy od produkcji ekologicznego (lub innego rodzaju) wodoru, po jego magazynowanie, transport i wykorzystanie w szerokim zakresie zastosowań. Największe kraje przemysłowe świata zainwestowały miliardy dolarów, aby rozwijać potężną i wydajną gospodarkę wodorową.

Podczas, gdy niektóre kraje są bardziej zaawansowane w tym procesie, inne znajdują się dopiero w jego początkowej fazie. Nie ulega wątpliwości, że jest to wciąż w dużej mierze nierozwinięty rynek, który oferuje nowe możliwości dla wszystkich uczestników. Stanowi on jednak również wyzwanie, któremu trzeba wspólnie stawić czoła.

Wodór, jako nośnik energii, oferuje możliwości dla:

  • przemysłu gazowego, dla producentów, operatorów infrastruktury i dostawców,
  • przemysłu wytwórczego, zarówno dla konsumentów, jak i producentów urządzeń przemysłowych, ogniw paliwowych i technologii wodorowych,
  • sektora mobilności, jako użytkownika w procesie przechodzenia na transport zrównoważony pod względem gospodarczym i ekologicznym,
  • sektora handlowego i prywatnych końcowych użytkowników.

Skorzystaj ze wsparcia doświadczonego partnera w całym łańcuchu wartości - od innowacji cyfrowych, po dekarbonizację i decentralizację. TÜV Rheinland może wspierać operatorów elektrowni, operatorów sieci, producentów lub użytkowników wodoru w przeprowadzaniu niezbędnych zmian strukturalnych. Nasi eksperci pomogą w wyborze technologii i bezpiecznej transformacji istniejących zakładów, sieci i systemów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie badań i certyfikacji Państwa innowacji technologicznych pod względem zgodności i bezpieczeństwa.

Nasza interaktywna grafika ilustruje, w jaki sposób wspieramy producentów i operatorów w ramach łańcucha dostaw wodoru. Kliknij i znajdź osoby kontaktowe.

Korzyści z zastosowania wodoru w skrócie

W porównaniu z paliwami kopalnymi, a nawet niektórymi innymi odnawialnymi źródłami energii, wodór oferuje zrównoważone korzyści w całym łańcuchu dostaw.

Produkcja: W zależności od procesu produkcji, wodór może być szczególnie przyjazny dla środowiska i pomagać w walce ze zmianami klimatycznymi.

Magazynowanie: W przeciwieństwie do energii wiatrowej czy słonecznej, wodór można magazynować, dzięki czemu jest on dostępny przez cały czas, niezależnie od warunków pogodowych.

Transport: Wodór może być transportowany do punktów dystrybucji na duże odległości za pomocą gazociągów lub cystern samochodowych, kolejowych i innych.

Zastosowanie: Wodór może być wykorzystywany jako nośnik energii na wiele różnych sposobów, od dostarczania energii elektrycznej i cieplnej do zakładów przemysłowych i domów prywatnych, do napędzania pojazdów neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla.

Towarzyszymy Ci w Twoich wyzwaniach związanych z wodorem

Pragniemy przyczynić się do budowania przyszłości, która w zrównoważony sposób zaspokoi potrzeby zarówno ludzi, jak i środowiska. Wodór ma potencjał, aby zaspokoić nasze przyszłe potrzeby energetyczne, dlatego też wspieramy rozwój wodoru jako nośnika energii przyszłości.

Brak przepisów, wytycznych i doświadczenia może utrudnić zdobycie pozycji w gospodarce wodorowej. Wspieramy Państwa za pomocą kompleksowego pakietu zintegrowanych usług, obejmującego testy, inspekcje, szkolenia i doradztwo. Nasza wiedza pomoże Ci zarządzać ryzykiem dla ludzi, zakładów, firm i środowiska oraz stworzyć bezpieczne warunki działania. Droga do zrównoważonej gospodarki wodorowej ma swoje wyzwania, ale jest tego warta. Podążajmy nią razem.

Nasze wsparcie w całym łańcuchu dostawi wodoru

Wytwarzanie energii elektrycznej

Składowanie

Transport i dystrybucja

Certyfikacja "Zielony Wodór"

Zapytaj naszych ekspertów

Zapytaj naszych ekspertów