Landingpage налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:
Подробен анализ на риска. Поддържане на целостта. Управление на риска в строителството. С нашите решения за управление на проекти на едно гише за сложни EPC пр

Детайлна експертиза. Поддържане на целостта

Управление на риска в строителството. С нашите разнообразни и гъвкави EPC решения

Нарастващото население и нарастващата урбанизация продължават да стимулират търсенето на проекти в областта на инфраструктурата, строителството и недвижимите имоти – от обществени и големи офис сгради до търговски и жилищни имоти. Успехът на тези проекти зависи от правилното планиране.

С нашия опит в сферата на недвижимите имоти и строителната индустрия ние ще ви подкрепим от фазата на планиране и цялостна техническа оценка до оперативната поддръжка. Ние гарантираме безопасността, качеството и дълготрайността на вашите строителни проекти по целия свят.

Нашите експерти консултират енергоспестяващи проекти и противопожарни системи, изпитват и инспектират вашите строителни материали, както и правилния монтаж и ви подкрепят при постигане на съответствие с приложимите технически разпоредби за електрическа и строителна безопасност. Ние ще ви подкрепяме при внедряването на съвременни инструменти като BIM ( Строително-информационно моделиране ). Освен това ние ще ви помагаме при експлоатацията и поддръжката на базовата инфраструктура, напр. периодични инспекции на мостове, постоянен мониторинг и оценка на пътните и железопътни условия или реновация на тръбопроводи и канализационни мрежи.

Ще ви предоставим надеждни решения за спазване на условията, рентабилността и екологичните разпоредби. С консултации за подземни проучвания и препоръки за строително инженерство ще се възползвате от нашата подкрепа още на фаза планиране – независимо дали сте собственик, EPC изпълнител, EPCM изпълнител или застрахователна компания.

Показване на всичко Скриване на всичко

Консултантски услуги

Услуги по управление на документи

  • Управление на Контрол на качеството на услугата
  • Контрол на промените
  • Управление на документи за оборудване и материали за доставка (SCE toolbox)
  • Сертификация на продукти

Консултантски услуги

Услуги по управление на документи

  • Упавление на Контрол на качеството на услугата
  • Контрол на промените
  • Управление на документи за оборудване и материали за доставка (SCE toolbox)
  • Сертификация на продукти

Консултантски услуги

Обучения

Помощ за вашия индустриален проект – с консултант по управление на проекти (PMC) като ваш партньор

Съществуват различни възможности за собственици и инвеститори при определяне модела на договаряне и изпълнение на проекта. Често EPC компаниите поемат финансовите и договорни рискове от собственика. За да сведем до минимум рисковете и за двете договорни страни, ние се включваме, като опитен PMC (консултант по управление на проекти) с нашите местни специалисти в местонахождението на вашия проект.

През последните 150 години изградихме голяма мрежа от експерти. Това ни позволява да подкрепяме нашите клиенти технически и географски във всеки етап от техния проект.

Доказан професионален опит, подкрепен с изключителни постижения

С богат и задълбочен опит в областта на строителството и инфраструктурата, TÜV Rheinland подкрепя световната индустрия. Тук можете да намерите повече информация за референтни проекти на TÜV Rheinland в сегмента на строителството и инфраструктурата в целия свят.

* В TÜV Rheinland неутралността, обективността, независимостта и безпристрастността са от изключително значение. Нашите дейности по оценяване на съответствието следват тези критерии в съответствие с приложимите изисквания за акредитация. Всички структурни, организационни и процесни мерки са въведени на всички нива на организацията, за да се избегне конфликтът на интереси (например строго разделяне на консултациите от сертификацията) и да се гарантира безпристрастността.