• Tisk
  • E-mail

Nová zkušební známka

Po 140 letech na trhu využívá TÜV Rheinland přes 130 různých zkušebních značek. Nyní Vám představujeme globálně standardizovanou zkušební značku, která je platná pro všechny naše služby. Poskytuje větší bezpečnost, transparentnost a také propagační potenciál. Více se dozvíte zde!

Lepší zabezpečení

Lepší zabezpečení - Nová zkušební známka

Nová zkušební značka, která je již v platnosti, poskytuje různé bezpečnostní prvky relevantní pro TÜV Rheinland a pro zákazníky. Kombinací nového designu, klíčových slov a QR kódu je nyní možné rychle ověřit informace prezentované zkušební značkou.

Otázky jako “ Je ta značka pravá?”, “Jsou všechny informace správné?”, nebo “Byl výrobek opravdu testován?” mohou být nyní zodpovězeny v řádu vteřin. Je to inovace, která pomůže každému, auditorům, uživatelům značky, našim zákazníkům, celním úřadům... Nyní, když je platná jen jedna značka, je možné bez pochyb zjistit, zda je značka autentická a co reprezentuje.

Naši zákazníci mohou například snadno prokázat, že jsme testovali výrobek podle striktních kriterií a že neposkytují prostor pro padělky. Toto jsou mimo jiné důvody vysílající signál našim zákazníkům, že zvolili správnou inspekční organizaci.

Downloads

Větší transparentnost

Větší transparentnost - Nová zkušební známka

Nový design zkušební značky poskytuje také vyšší úroveň transparentnosti bez možnosti záměny. Toho bylo dosaženo více cestami. Pomocí moderních komunikačních cest jsou koncoví spotřebitelé schopni dohledat údaje o výrobku, materiálech, výrobci, výrobních procesech a pracovních podmínkách, kdykoliv a kdekoliv.

Toto bylo bráno v potaz již při vývoji nové zkušební značky TÜV Rheinland. Pomocí QR kódu je nyní možné zkontrolovat všechny informace reprezentované naší zkušební značkou. Zda a jak byl produkt testován, jaké normy byly použity, jaké jsou třeba informace k používání produktu, nebo jaký systém managementu byl implementován a co to znamená pro spotřebitele. Naše veřejná databáze certifikací obsahuje všechny údaje o zkoušeném výrobku a zkouškách. Databáze je také optimalizována pro mobilní telefony.

Tyto možnosti nabývají na významu pro spotřebitele. Studie provedené renomovanými instituty ukazují, že používání kódu Rychlé Odezvy (Quick Response codes – QR codes) exponenciálně narůstá. Následující statistika to přehledně dokumentuje. V roce 2009 mělo v Německu 24% uživatelů chytrých telefonů nainstalován software ke čtení QR kódů. V roce 2010 se již počet více než zdvojnásobil na 52%.

*Zdroj: Fachhochschule Schmalkalden, Fakulta informatiky

Downloads

Vyšší propagační hodnota

Marketing - Nová zkušební známka

Nová zkušební značka TÜV Rheinland je nejlépe rozeznatelná zkušební značka v Německu, její potenciál je využíván B2B i B2C partnery. Mimo to je čtyřhranný tvar unikátní a tak může značka evokovat jen TÜV Rheinland se všemi pozitivními asociacemi.

Dále je TÜV Rheinland jedna z nejvíce známých značek v Německu. Německé studie ukazují, že 2 ze 3 dotázaných mohou vysvětlit co reprezentuje TÜV Rheinland. Výsledkem je, že znaky nové značky – kvalita, bezpečnost a spolehlivost jsou jasné ve většině případů bez potřeby dalšího vysvětlení. To přináší spoustu výhod konečným spotřebitelům, včetně výhody snazšího rozhodování při nákupu zboží a služeb.

Downloads

TÜV Rheinland ve filmu

Poprvé bylo naše poslání a hodnoty zaznamenány v zajímavém video clipu. Podívejte se na něj zde:

3.08 MB  

Náš nový video clip

Downloads