Sistemes de Gestió

Els nostres auditors avaluen sistemes de gestió, processos de TIC, i empreses d'acord amb els estàndards, normes internacionals reconegudes, o en base a criteris individuals específics. Arreu del món, les empreses confien en la
excel.lent reputació de la marca TÜV Rheinland - sinònim de seguretat comprovada i de qualitat.

Qualitat

Qualitat

La base de la millora contínua de qualitat i eficiència: amb una gestió sistemàtica.

Qualitat TIC

Qualitat TIC

El saber fer dels nostres experts en matèria de seguretat de sistemes TI i eficiència de processos.

Qualitat Turística

Qualitat Turística

Demostri el seu compromís amb la Qualitat i la sostenibilitat, i ofereixi un servei excel als seus clients.

Medi Ambient i Energia

Medi Ambient i Energia

Estalvi de despeses i una millor imatge pública mitjançant la certificació de gestió d'Energia, gestió ambiental i gesti

Sector de Serveis

Sector de Serveis

Demostri que pot oferir un servei de qualitat gràcies a un certificat a mida segons les necessitats dels seus serveis.

Seguretat Alimentària

Seguretat Alimentària

Qualitat i higiene en tota la cadena de proveïdors. Documenteu els seus elevats estàndards de qualitat.

Seguretat i Salut Laboral

Seguretat i Salut Laboral

Protegir el benestar dels seus empleats - amb Sistemes de Gestió de la Seguretat i Salut Laboral eficaços.

Serveis Socio-Sanitaris

Serveis Socio-Sanitaris

La Qualitat i Seguretat certificades per a les instal.lacions sanitàries i per els fabricants de productes mèdics.

Sostenibilitat i RSC

Sostenibilitat i RSC

Responsabilitat Social i Sostenibilitat_ una inversió per al futur de la seva companyia.

Transport

Transport

Automoció, transport i logística: invertiu en l'èxit de la vostra companyia amb una certificació de reconegut prestigi.