Qualitat

Sap qué diferencia la seva companyia del reste? Vostè té productes de primera qualitat, disposa d'estructures eficients i ofereix un excel.lent servei. Amb una marca neutral, internacionalment reconeguda, pot documentar el seu alt nivell de qualitat i establir una base sòlida per a la millora contínua. Per a qualsevol indústria, activitat i empresa, des de l'empresa de recent creació fins a les companyies internacionals.

UNE 93200:2008

Demostri el compliment del seu compromís adquirit amb el ciutadà i reforci la seva confiança.

Producte de consum BRC

Mantingui els seus mercats oberts amb la certificació BRC per a productes de consum

Certificació de Serveis

Certificació de Serveis: Reforci la Confiança del Client mitjançant una major transparència en el mercat.

ISO 9001

Augmenti l’eficiència i fomenti la confiança mitjançant un sistema de gestió de qualitat sota la norma ISO 9001.