Seguretat de la Informació (TIC)

La qualitat i seguretat de la seva infraestructura de Tecnologia de la informació - TI - són factors clau per a la creació de valor afegit.
Li oferim tot el suport que necessiten, des d'assumptes relacionats amb el ús de les seves aplicacions en línia fins eficiència i seguretat. Els nostres experts l'ajuden a analitzar, optimitzar, i certificar la seguretat de la seva TIC. El guiem cap a la meta de conceptes de seguretat TIC sostenible que tenen en compte tots els requeriments tècnics, legals i normatius.

Certificació de protecció de dades per a empreses

Certificació de protecció de dades

Deixi que els nostres experts l'ajudin a millorar!

Comprovació de codi font / certificacions

Comprovació de codi font

Millorar la seguretat i la qualitat del seu codi font

Comprovació ràpida de seguretat / certificacions

Comprovació ràpida de seguretat

Anàlisi de seguretat per a la seva xarxa

Protecció de dades

Protecció de dades

Guanyar confiança a nivell intern i extern