Evolució a Espanya

TÜV Rheinland Espanya

El nostre Grup està ara constituït per 3 Empreses:

 • TÜV Rheinland Ibérica, S.A.
 • TÜV Rheinland Navarra, S.A.
 • TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. (abans anomenada ICICT,S.A i TÜV Internacional)

Evolució

Anys
1981 Començament de l'activitat de TÜV Rheinland Ibèrica, S. a. en el sector de la Supervisió de Construccions i Seguretat de Productes (Marca GS)
1985 Inici de l'activitat de Certificació de Conformitat de Vehicles d'Importació 1990: Adquisició de l’Institut Català d’Inspecció i Control Tècnic (I.C.I.C.T) per part de TÜV Rheinland Ibèrica, S. a.: permet ampliar el ventall d'activitats i augmentar la competitivitat.
1987 Obertura de les primeres estacions d'Inspecció Tècnica de Vehicles a Espanya
1990 Obertura de nous mercats a Sudamèrica i Portugal: quatre filials passen a pertànyer al Grup: Portugal, Brasil, Argentina i Xile (Enllaç amb Mapa Portugal i Sudamèrica)
1993 Inici de l'activitat com a Entitat de Certificació segons les Normes DIN EN ISO 9000 TÜV Cert a Espanya sobre la base de l'Acreditació per TGA (Trägergemeinschaft/ für Akkreditierung GmbH NºTGA-ZM-28-96-00)
1997 Acreditació de l’ICICT, S. a. Nº11/EI016 com a entitat d'Inspecció Industrial.
1998 Acreditació de TÜV Rheinland Ibèrica, S. a. Nº01/EI/ITV001 segons la Norma UNE-EN
45004: 1995 per a la Inspecció Tècnica de Vehicles (enllaç amb pàgina ITV)
1999
 • Acreditació de l’ICICT, S.A Nº14/C-SC014 com a Entitat de Certificació de Sistemes de Qualitat segons les Normes UNE-EN ISO 9001/2/3:1994 i UNE-EN ISO 9001:2000 (traspassada a TÜV Internacional Nº14/C-SC027 al 2003)
 • Acreditació de ICICT, S. a. Nº04/C-Dt.006 com a Entitat de Certificació de Sistemes de Gestió Mediambiental segons la Norma UNE-EN ISO14001:1996 (traspassada a TÜV Internacional Nº04/C-Dt.016 al 2003)
 • Acreditació de l’ICICT, S. a. Nº I-V-0002 com a Entitat de Verificació Mediambiental (traspassada a TÜV Internacional NºI-V-0010 al 2003)
2001

Acreditació de l’ICICT, S. a. Nº11/EI091 com a Entitat d'Inspecció Mediambiental (Qualitat Ambiental - Àrea atmosfera – Aigualeixes – Residus – Sorolls)

2002
 • Creació de la nova entitat: TÜV Internacional Grup TÜV Rheinland, S.L.: agrupa les activitats no concessionàries del Grup amb la finalitat d'oferir d'una sola mà serveis de seguretat, qualitat, medi ambient prevenció i formació través de les seves delegacions repartides a tota Espanya
 • Acreditació de TÜV Rheinland Group Reg.no5010 per DANAK com a Entitat de Certificació per a certificar Sistemes de Gestió de Seguretat Alimentària HACCP/APPC
 • Acreditació de TÜV Internacional Nº65/EI067 com a Entitat d'Inspecció d'Embarcacions d'Esbarjo segons la Norma UNE-EN 45004:1995
 • Acreditació de TÜV Internacional Nº 65/EI104 com Entitat d'Inspecció Industrial segons la Norma UNE-EN 45004:1995
 • Acreditació de TÜV Internacional Nº340/Li690 com a Laboratori d'Assajos i Control Metrològic segons la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2000: Sistemes de mesura destinats al subministrament de carburants i combustibles líquids (Categoria I)
 • TÜV Internacional: Organisme Notificat NºON1027 per la Directiva 97/23 CE d'Equips a Pressió
2003 TÜV Internacional Grup TÜV Rheinland, S.L. acreditada per ENAC en Qualitat, Medi ambient i Prevenció de Riscos Laborals

Certificació de Sistemes de Gestió de Qualitat Aerospacials TÜV Internacional acreditada per ENAC per a la Certificació de Sistemes de Gestió de Qualitat Aerospacials segons la norma prEN 9100:P2 de l'any 2001 .
2006 Reconeguda com a Entitat Verificadora d'Emissions de GEH (Gasos d'Efecte Hivernacle) i com a Entitat Operacional Designada -EOD- acreditada per la ONU a nivell internacional
2008
 • ICICT,S.A. a. canvia de denominació social per la de TÜV Rheinland Ibèrica Inspection, Certification & Testing, S.A.
 • 30 de desembre de 2008- Fusió per absorció entre TÜV Rheinland Ibèrica Inspection, Certification & Testing, S. a. i TÜV Internacional Grup TÜV Rheinland, S.L. , aquesta última deixant d'existir definitivament.