Tornar

Les empreses demanen més professionals amb certificació de competències en l'era COVID19

09.10.20Madrid

En un termini de tres mesos després del tancament de l'exercici social, i dins els comptes anuals, l'companyies han de presentar una breu descripció de el model de negoci, incloent el seu entorn empresarial, organització i estructura, els mercats en què opera, els seus objectius i estratègies així com els principals factors i tendències que poden afectar a la seva futura evolució; una especificació de les polítiques que aplica a aquestes qüestions; els resultats d'aquestes mesures; els principals riscos relacionats amb aquestes qüestions vinculats a les activitats empresarials; i els indicadors clau de resultats no financers de l'activitat empresarial concreta.

Per ara, aquest precepte només afecta a aquelles entitats que superin els 500 empleats o, que tinguin la consideració d'entitats d'interès públic per la legislació d'auditoria de comptes, o bé que durant dos exercicis consecutius reuneixin, a la data de tancament de cada un d'ells, a l'almenys dues de les següents tres condicions: posseir un actiu consolidat de més de 20 milions d'euros; que la xifra de negoci consolidada sigui de més de 40 milions d'euros; o que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l'exercici sigui superior a 250.

Està previst que, a partir de 2021, l'obligació d'aplicar la nova normativa s'ampliï a totes aquelles societats amb més de 250 treballadors que o bé tinguin la consideració d'entitats d'interès públic de conformitat amb la legislació d'auditoria de comptes (exceptuant a les entitats que tenen la qualificació de petites i mitjanes empreses d'acord amb la Directiva 34/2013), o bé, que durant dos exercicis consecutius ia la data de tancament de cada un d'ells, posseeixin un actiu consolidat de més de 20 milions d' euros o la xifra de negoci consolidada sigui de més de 40 milions d'euros.

Des TÜV Rheinland oferim el servei de verificació de l'estat de la informació no financera de la seva empresa, garantint la seva execució gràcies als nostres verificadors experts en matèria ambiental, social i de personal.

En TÜV Rheinland tenim capacitat per fer compatible aquest requisit amb la verificació d'estàndards relacionats com el Reglament EMAS o la verificació de memòries de sostenibilitat segons GRI.

Per a més informació o sol·licitud d'un pressupost, posa't en contacte amb nosaltres aquí.

.