Tornar

Participar en la lluita contra el canvi climàtic implementant un sistema de gestió ambiental segons la norma ISO 14001

15.09.20Espanya

TÜV Rheinland: avantatges competitius per a empreses socialment responsables / reducció de riscos mitjançant el mesurament sistemàtic de dades / auditories cada vegada més enfocades a la lluita contra el canvi climàtic / més informació a la nostra web

Lluitar contra el canvi climàtic és un repte clau a nivell internacional - i influeix cada vegada més en l'èxit de les empreses. La finalitat és facilitar informació transparent sobre la seva petjada de carboni i aconseguir reduir el seu impacte sobre el canvi climàtic de manera sostenible.

Per exemple, l'aliança internacional d'inversors "Climate Action 100+," a la qual es va unir a principis de 2020 l'administrador d'inversions més gran de món, BlackRock, demana una major transparència i objectius mesurables pel que fa a la protecció del clima.

Les empreses estan en millors condicions per complir amb aquests requisits si tenen un sistema de gestió ambiental d'acord amb la norma ISO 14001. La norma internacional ofereix una guia valuosa i ajuda a les empreses a millorar la seva petjada de carboni pas a pas.

L'entorn en què es mou l'empresa és cada vegada més rellevant

En la seva versió actual, la norma fa especial èmfasi en tenir en compte l'entorn d'una empresa. Què esperen els clients, socis comercials i inversors en termes de protecció climàtica? Quins requisits oficials i desenvolupaments polítics són rellevants per a l'organització? La clàusula 4 de la norma ISO 14001 descriu la necessitat de tenir en compte les creixents necessitats dels diferents grups d'interès i examinar si això requereix una acció concreta.

"Al vigilar d'aprop els requisits del seu entorn i al comunicar respecte a aquests els seus esforços en matèria de protecció climàtica, es pot considerar que l'empresa està assumint la seva responsabilitat i, en les licitacions, per exemple, obté un avantatge competitiu decisiu", explica Anja Oels, Product Manager ISO 14001 a TÜV Rheinland.

Evaluación del ciclo de vida: análisis de toda la cadena de valor.

Quan es refereix a mesures de planificació, la norma ISO 14001 (Clàusula 6) estipula que els aspectes ambientals de les activitats, productes i serveis sempre han d'avaluar-se "d'acord amb una perspectiva de cicle de vida". Això vol dir que una empresa industrial ha d'analitzar no només la seva pròpia producció, sinó també tota la cadena de valor. Els processos rellevants en matèria de protecció climàtica quan s'adquireixen matèries primeres, per exemple, de mines o d'agricultura, són un factor tan important com els llargs recorreguts de transport o els sofisticats envasos, difícils de reciclar. Una perspectiva més integral, que també considera la cadena de subministrament, es torna un plantejament lògic sobretot pel que fa a l'eficiència econòmica: "Al canviar per un proveïdor regional que operi de manera sostenible, una empresa pot estalviar tant CO2 com aïllant a gran cost econòmic la seva pròpia nau de producció ", explica Anja Oels. "El mesurament i l'anàlisi sistemàtics de totes les dades rellevants permeten assolir el major impacte per a la protecció del clima utilitzant els recursos disponibles".

Permet determinar els riscos i les oportunitats de forma sistemàtica

Substituir els combustibles fòssils per energies renovables, optimitzar els recorreguts o el reciclatge: hi ha nombroses formes amb què les empreses poden millorar la seva petjada de carboni. La norma ISO 14001 no imposa mesures específiques, però sí ajuda a identificar les àrees d'acció rellevants: "La norma estableix un marc i proporciona eines de control i gestió adaptades. D'aquesta manera, les empreses poden determinar sistemàticament el seu impacte ambiental, analitzar els processos i establir prioritats sobre aquesta base", diu Anja Oels.

En qualsevol cas, les empreses es beneficien d'una anàlisi detallada de riscos i oportunitats, el que també s'estipula a la Clàusula 6 de la norma ISO 14001.

No només les pròpies emissions d'una empresa representen un risc per al clima. Una empresa també es pot veure amenaçada pel propi canvi climàtic, els efectes s'han tornat palpables. Per exemple, què signifiquen els estius cada vegada més secs per a una central elèctrica que extreu la seva aigua de refrigeració d'un riu? O per a una companyia de transport fluvial interior que ha de reduir les seves operacions en cas de baixos nivells d'aigua?

Millora contínua: Les auditories també s'estan tornant més respectuoses amb el clima

L'objectiu principal d'un sistema de gestió ambiental és la millora contínua i contrastada de l'impacte ambiental (Clàusula 10). Les auditories periòdiques realitzades per entitats independents de serveis de verificació com TÜV Rheinland a l'àrea de la certificació sempre ofereixen indicadors concrets de millora. "Per cert, els mateixos procediments de certificació també es milloren contínuament i es fan més respectuosos amb el clima", diu Anja Oels, "reduint els viatges, per exemple". " Arran de les mesures de protecció contra el coronavirus, TÜV Rheinland va introduir auditories remotes en tots els llocs possibles. Això vol dir que l'auditoria no té lloc a l'empresa. En el seu lloc, els auditors treballen en línia en la mesura del possible per videoconferència amb els clients. "Definitivament seguirem tenint-ho en compte un cop passada la pandèmia".

Quan es tracti d'una auditoria digital o "clàssica" in situ, la certificació per un proveïdor de serveis independent i acreditat com TÜV Rheinland, permet a les empreses demostrar de manera contrastada el seu compromís amb la protecció del clima i el medi ambient. És un criteri d'avaluació cada vegada més rellevant per als clients, els inversors, els socis contractuals i el públic.

Contacte

Contacte

Per a més informació sobre els serveis consulta aquí

Més informació web ISO 14001