Tornar

Els programes de Compliance, un valor afegit per a les empreses espanyoles

31.01.20Espanya

Com poden saber els treballadors d'una empresa que treballen complint les normes vigents? Hi ha alguna eina per vetllar pels interessos legals de l'empresa que es relaciona professionalment amb una altra companyia? De quina manera eficaç pot un empresari protegir la seva empresa d'una condemna penal?

Una de les solucions que estan adoptant les empreses espanyoles és la implantació dels programes de Compliance, que ajuden a identificar i avaluar els riscos operatius i legals als quals s'enfronten les organitzacions i establir mecanismes interns i externs de prevenció, gestió, control i reacció enfront dels mateixos.

Aquests models -llevat d'excepcions sectorials- no són obligatoris, contribueixen a mantenir l'ètica organitzacional i la integritat corporativa, aportant tranquil·litat, seguretat i confiança a tots els que formen part d'una empresa, així com als seus clients i socis comercials.

Els programes de Compliance complementen el paper clàssic dels advocats d'empresa, tradicionalment més centrats en treballar des de la perspectiva de la defensa legal, per garantir que es compleix amb la responsabilitat social i l'eficiència, i salvaguardar la reputació de la marca davant de possibles incompliments penals.

Millorar la competitivitat i la sostenibilitat

Des del punt de vista legal, els programes de Compliance afavoreixen la prevenció de la comissió de delictes i, per tant, la condemna a una sanció penal de la persona jurídica, amb les conseqüències econòmiques i reputacionals que això comporta.

El compliance facilita un correcte funcionament dels mercats i la pervivència de les empreses:

Empreses que compleixen generen mercats eficients sense distorsions com les que generen les pràctiques corruptes.

Treballar amb un soci que garanteix el compliment normatiu i legal aporta confiança i ajuda que les relacions entre empreses seran duradores.

Disposar d'un sistema de compliance penal permet conèixer quins riscos penals són els propis de l'organització, implica treballar per reduir-los, eliminar-los o controlar-los i garanteix que, davant d'un incompliment legal imprevist, l'organització sap reaccionar i pot evitar la imputació de la persona jurídica i el consegüent descrèdit i perduda de reputació que això comporta.

Si a la imputació segueix una sentència condemnatòria, la persona jurídica s'haurà d'enfrontar a la multa i fins i tot al tancament de les seves plantes o de la seva activitat.

En aquest sentit, incorporar un programa de Compliance és una forma de demostrar als clients que les companyies aposten per la transparència interna i el compromís per la legalitat, potenciant la seva imatge i la seva competitivitat, i serveix al mateix temps com a porta d'entrada per a possibles aliances amb nous socis. És més, en alguns mercats internacionals, com els anglosaxons o el brasiler, no es pot operar sense credencials de compliment de Compliance sota una certificació internacional de reconegut prestigi.

Segons Almudena Bouza, responsable de Sostenibilitat de TÜV Rheinland Espanya, "el verificar el compliment d'un programa de Compliance per tercera part independent ajuda a complir amb els requeriments del Codi Penal Espanyol que exigeix que els programes de Compliance siguin auditats regularment, aporta garanties a altres parts interessades de l'acompliment d'aquestes empreses i dóna tranquil·litat als Compliance Officer i als responsables legals de les organitzacions, al saber que estan realitzant correctament la seva feina i administrant lleialment l'empresa. "

Així, "implantar un sistema de compliment o programa de Compliance és fonamental per a qualsevol organització que aspiri a mantenir el seu negoci en el mercat actual i superar auditories periòdiques de Compliance per una tercera part independent, la millor manera de donar a conèixer a aquest mercat el compromís de l'empresa amb el compliment i la seva aposta per una cultura empresarial ètica ".

Contacte

Per a més informació Formulari de contacte