current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:

CE Marking

CE Маркировка

Тааи услуга е налична само на английски език. Натиснете тук, за да превключите на английския уебсайт

СЕ Указания и СЕ маркировка

Абревиатурата "СЕ" означава "Communauté Européenne" - "Европейски съюз” на френски език. Също така тя е знак за прилагане на широкоразпространените стандарти в ЕС, което улеснява трафика на европейските стоки.

Нормативни документи

 • Директива за съоръжения за ниско напрежение: 2006/95/EG
 • Активни имплантируеми медицински устройства: 90/385/EWG
 • Директива за уреди под налягане: 97/23/EG
 • Обикновени съдове под налягане: 87/404/EWG
 • Безопасност на играчки: 2009/48/EG
 • Строителни продукти: 89/106/EWG
 • Електромагнитна съвместимост - EMC Указания: 2014/30/EU
 • Лични предпазни средства – PPE: 89/686/EWG
 • Домашни хладилници и фризери: 96/57/EG
 • Медицински продукти: 90/385/EWG
 • Асансьори: 95/16/EG
 • Машини: 2006/42/EG

Други услуги

GS Знак

GS Знак

Тестван за безопасност - Осигурява спокойствието на вашите клиенти.

повече

Контакти

Свържете се с нас сега!

Свържете се с нас сега!

Последно посетени страници за услуги