current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:

Сертифицирани здраве и безопасност при работа по OHSAS 18001

Сертифицирана система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с OHSAS 18001

Документиране на здравето и безопасността при работа в съответствие с нашата сертификация съгласно OHSAS 18001

Бихте ли искали да демонстрирате на своите клиенти, партньори и служители, че здравето и безопасността при работа е приоритет във вашата компания? С международно признатия сертификат можете да докажете, че вашата компания устойчиво намалява рисковете за здравето и безопасността при работа.

Нашите експерти ще проверят и сертифицират вашата фирма в съответствие с OHSAS 18001. Сертифицираната система за управление на здравето и безопасността при работа включва цялостен документ за спецификацията на управлението. Ние ще ви подкрепим при идентифицирането и анализирането на потенциалните опасности и ще оценим свързаните с тях рискове. На тази база са определени целите и програмите за подобряване на здравето и безопасността при работа. Чрез определяне на отговорностите и обучението на служителте ви, ще намалите рисковете за сигурността и ще бъдете подготвени за потенциални аварийни ситуации.

Новият международен стандарт за управление на здравето и безопасността при работа ISO 45001 бе публикуван на 12 март и ще замести OHSAS 18001. На компаниите се дава тригодишен преходен период, в който трябва да се приложи ISO 45001. Ние ви подкрепяме в прехода към новия стандарт с анализ на пропуските.

Искате ли да научите повече за OHSAS 18001 или за новия стандарт ISO 45001? Свържете се с нас!

Изграждане на доверие чрез сертифицирана система за управление на здравето и безопасността при работа

Предимства на сертификацията по OHSAS 18001 за здравето и безопасността при работа

Защитете здравето и безопасността при работа на служителите си с международно признато, безпристрастно сертифициране. С подкрепата на нашите опитни експерти и със сертифицирана система за управление, можете да намалите броя на трудовите злополуки, както и престоя и прекъсванията на производството. Това ще ви спести ненужни разходи и ще намали разходите за застраховки.

Подреждането по приоритет на темите подобрява осведомеността на служителите ви за сигурността и нивата на мотивация. В допълнение към спазването на законовите и нормативни изисквания, сертифицираната система за здраве и безопасност при работа засилва доверието на вашите клиенти, бизнес партньори и на институциите.

Цели и последствия от ISO 45001

ISO 45001, новият стандарт за управлние на здравето и безопасността при работа, беше публикуван на 12 март 2018. Той поставя показателите за постоянно подобряване на здравето и безопасността при работа в центъра на внимание на компанията.

Въпреки това сертифицирането по OHSAS 18001 все още е възможно. С официалното публикуване на ISO 45001 фирмите получават тригодишен преходен период до март 2021. В рамките на този период ISO 45001 заменя OHSAS 18001 и преходът трябва да бъде завършен. Ние ще ви подкрепим в процеса на прехода и ще ви дадем възможност той да бъде плавен. Свържете се с нас, ако се интересувате от gap анализ.

Според новия стандарт ISO 45001 корпоративното ръководство трябва да поеме отговорността за гарантиране на здравето и безопасността при работа на работниците и служителите. Подобно на ревизираните стандарти ISO 9001 за управление на качеството и ISO 14001 той цели да интегрира всички аспекти в една система за управление.

Обобщение на най-важната информация може да бъде намерено и в нашия информационен лист.

Само на няколко стъпки от сертифицирането на здравето и безопасността при работа

Ние ще ви подкрепяме в процеса на сертифициране за постигане на оптимално здраве и безопасност при работа в съответствие с OHSAS 18001:

  1. Предварителен одит (по желание)
  2. Одит за преглед на документацията
  3. Сертификационен одит
  4. Издаване на сертификат и вписване в нашата онлайн база данни за сертификати Certipedia
  5. Годишен надзорен одит за постоянно оптимизиране
  6. Ресертификация след три години

Новият стандарт за здраве и безопасност при работа: ISO 45001

ISO 45001 е новия международен стандарт за управление на здравето и безопасността при работа. Той заменя стандарт OHSAS 18001. Въпреки това сертифицирането по OHSAS 18001 все още е възможно.

Ние ви предоставяме повече информация за новия стандарт ISO 45001 на нашата страница за услуги.

Вашият експертен партньор за здраве и безопасност при работа

Ние имаме дългогодишен опит в областта на здравето и безопасността при работа. Нашите експерти ще ви предложат безпристрастна експертна подкрепа при сертифицирането на здравето и безопасността при работа. Ще се възползвате от нашия международно признат знак за изпитване, който ще бъде ценно помагало за вземане на решения за вашите клиенти и бизнес партньори. Можете да видите актуална документация, свързана с вашето сертифициране на Certipedia.

Оптимизирайте и документирайте вашата система за управление на здравето и безопасността при работа. Организирайте среща с нашите експерти още днес!

Постоянен стремеж към стратегия за интегрирано управление

Комбинирайте вашата система за управление на здравето и безопасността на работното място в една цялостна стратегия за управление. Например, комбинирате я със системата за управление на качеството, със системата за управление по отношение на околната среда или с други специфични за отрасъла стандарти. Заедно с ISO 9001 или ISO 14001 можете да се създаде интегрирана система за управление, която е една стъпка към по-нататъшно подобряване на качеството и безопасността.

Други услуги

ISO 45001 Здраве и безопасност при работа

ISO 45001 Упрвление на здравето и безопасността при работа| TÜV Rheinland

ISO 45001 Новият стандарт за качество на здравето и безопасността при работа.

повече

Сертификация в съответствие с ISO 9001

Сертификация в съответствие с ISO 9001

Управление на качеството – Ключ към по-голяма удовлетвореност на клиентите

повече

Сертификация в съответствие с SCC / SCP

Сертификация в съответствие с SCC / SCP

Управление на безопасността при доставчиците на технически услуги и изпълнителите.

повече

Сертифициране по ISO 14001

Система за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001 | TÜV Rheinland

Сертифицирайте системата за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001.

повече

Контакти

Бюлетин

Бюлетин

Последно посетени страници за услуги