current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:
translation missing: core_choose_country

Сертификация съгласно ЕN ISO 3834

Сертификация съгласно ЕN ISO 3834

Доказателство за компетентност на производители на заварени продукти

Документирайте високото качество на своите заварени продукти за вашите клиенти чрез сертифициране на компанията в съответствие с EN ISO 3834. Този стандарт определя изискванията за качество на производителя и определя принципите за осигуряване на качеството на заварените продукти. С това, високото качество на вашите продукти вече е гарантирано по време на производството. Сертификацията е предназначена за бизнеса в областта на производството, ремонта и монтажните дейности. Ние предоставяме комплексни услуги свързани с тази сертификация. Моля, свържете се с нас.

Предимства

Със сертифициране на вашите заваръчни дейности в съответствие с EN ISO 3834 от експертите на TÜV Rheinland вие:

 • доказвате високото качество на продуктите си и по този начин засилвате конкурентните си позиции.
 • избирате партньор с глобално присъствие, който ви предлага сертифициране с постоянно качество на всяко място и на всички континенти.
 • оптимизирате вашите вътрешни процеси и по този начин намалявате вашите разходи.

Услуги от един източник

EN ISO 3834 разграничава три различни нива на качество на заваряване: "Всеобхватно", "Стандартно" и "Основно". Нашите експерти ще Ви посъветват кое ниво е най-подходящо за вашия бизнес. За повече информация за различните нива, вижте “Допълнителна информация”.

Сертификационен процес

В първият етап, се определя нивото на изискванията, като тяхното изпълнение ще бъде проверено от нашите експерти в последващият одит. Ако съответните изисквания се прилагат при изпълнение на вашите дейности, вие ще получите сертификат, който се издава с максимален срок на валидност от 3 години. Броят на надзорните одитите по време на периода на валидност на сертификата зависи от нивото на сертификация, обхвата и резултатите от сертификационният одит.

Одит

Нашите служители ще проверят на място по какъв начин изискванията на EN ISO 3834 се прилагат във вашата компания. Обхвата и критериите за инспекция зависят от нивото на сертификация.

EN ISO 3834-2 “Всеобхватни” изисквания за качество

При "всеобхватно"ниво на сертификация ние преглеждаме три области по време на одита:

 • Системата за управление на качеството (QMS) в компанията трябва да бъде въведена и действаща.
 • В компанията трябва да е налице координатор по заваряване, който има обширни познания в областта на проектиране, производство и изпитване на заваръчни компоненти, като например с квалификация международен заваръчен инженер (IWE). В допълнение, трябва да бъдат ясно дефинирани отговорностите и задълженията на този служител и орган в съответствие с EN ISO 14731.
 • Заварчиците да имат валиден сертификат в съответствие с ЕN ISO 9606 / EN 287-1. Операторите за напълно механизирани и автоматични заваръчни процеси, трябва да притежават валиден сертификат в съответствие с ЕN ISO 14732 / EN 1418. Ако извършвате безразрушителен контрол, трябва да имате сертифициран персонал за инспекции в съответствие с ЕN ISO 9712 / EN 473.

EN ISO 3834-3 “Стандартни” изисквания за качество

При "стандартно" нивото, само първото изискване се различава от "всеобхватните" изисквания за качество.

 • Тук отново се изисква система за управление на качеството. На лице трябва да са адекватно документиран и въведен наръчник по качеството (или алтернативно писмени процедури, работни инструкции и други спецификации). След това се проверява взаимодействието на отделните процесите.
 • Другите изисквания съответстват на EN ISO 3834-2.

EN ISO 3834-4 “Основни” изискания за качество

 • Третото ниво на сертификация не се нуждае от система за управление на качеството.
 • Координатор по заваряване, съгласно EN ISO 14731, не е необходим.
 • Като производител, вие имате отговорността за заваръчно-техническата част при производството и затова, трябва да докажете познания за основните изискванията за качеството за необходимия контрол на заваръчното производство. Отговорностите може да бъдат прехвърлени към съответните лица и изпълнението на изискванията за качество на заваряване се определят в писмена форма.
 • Заварчиците трябва да имат валиден сертификат в съответствие с ЕN ISO 9606 / EN 287-1. Операторите за напълно механизирани и автоматични заваръчни процеси, трябва да притежават валиден сертификат в съответствие с ЕN ISO 14732 / EN 1418.

Контакти

Свържете се с нас сега!

Свържете се с нас сега!

Последно посетени страници за услуги