current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:
translation missing: core_choose_country

Нормативи за съоръжения под налягане в Европа: PED, TPED, SPVD, AD 2000

Международно призната квалификация на съоръжения под налягане

Осигуряване на съответствието с Европейските регламенти за съоръжения под налягане: PED, TPED, SPVD, AD 2000

Поради потенциалните опасности и свързаните с тях рискове, законовите разпоредби за съоръжения под налягане в Европа са сложни. Производителите са длъжни да се съобразят с правителствени или правни норми и регламенти за различните продуктови стандарти всеки, насочен към конкретен вид оборудване.

Три директиви съставляват правната рамка за съоръжения и оборудване под налягане на европейско ниво: Директивата за съоръжения под налягане PED 2014/68/EU (предишна 2014/68/EU), Директивата относно транспортируемото оборудване под налягане TPED 2010/35/ЕU (предишна 99/36/ЕС), и Директивата за съдове под налягане 2014/29/ЕU (предишна 2009/105/ЕС).

Благодарение на нашата глобална мрежа от експерти, ние гарантираме, оценката на съответствието и качеството на вашите съоръжения под налягане. Нашите разнообразни услуги за изпитване и проверка на съоръжения под налягане ви помагат да получите необходимата сертификация на съоръженията под налягане, което ви позволява да пускате вашия продукт на пазарите в рамките на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство.

ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД e официален нотифициран орган за оценяване на съответствието NB1853 по Директивата за съоръжения под налягане PED 2014/68/EU, Директивата относно транспортируемото оборудване под налягане TPED 2010/35/ЕU, и Директивата за обикновените съдове под налягане SPVD 2014/29/EU.

ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД притежава оправомощени експерти и има възможност за извършване на сертификации по европейските директиви PED, TPED и SPVD към нотифицирания орган NB 0035 на TÜV Rheinland Industry Service GmbH в Кьолн.

Инспекции и изпитване на съоръжения под налягане

С над 140 години опит в проверката и сертифицирането на котли и съоръжения под налягане, ние доставяме силно специализиран експертен опит и знания в индустрията, които са необходими да ви помогнат да отговорите на нуждите на целевия пазар.

Ние предлагаме широка гама от услуги за сертифициране на оборудване под налягане, инспекции и изпитвания, които ще ви помогнат:

 • Да се запознаете с предпоставките за износ, продажба и пускане на пазара на вашите продукти в чужбина и по-конкретно, в Европа.
 • Да разберете приликите и разликите между видове регулации за оборудване под налягане в рамките на Европа и по света.
 • Да разберете концепцията за CE маркировка и различни процедури за оценяване на съответствието.
 • Да се конкурирате на международния пазар чрез достъп до нашия обширен глобален опит и експертиза в промишлеността.
 • Да отговорите на очакванията на вашия целеви пазар.

Моля, чувствайте се свободни да се свържете с нас TÜV Rheinland за да научите повече за това как нашите услуги за сертифициране на оборудване под налягане, инспекция и изпитване могат да са от полза за вашата фирма.

Сертификационни услуги, съгласно Европейската Директива за съоръжения под налягане - PED

Европейската директива за съоръжения под налягане PED 2014/68EU е нормативен документ за проектиране и производство на съоръжения под налягане, като предпоставка за CE-маркировка. Тя се прилага за съдове под налягане, парни котли, тръбопроводи, топлообменници, резервоари, устройства за понижаване на налягането, клапани, регулатори и други съоръжения под налягане с максимално допустимо налягане над 0.5 бара. Според категория на риска на вашия продукт, можете да изберете комбинация от различни модули, за да се осигури съответствието с PED, давайки ви право да използвате маркировката за съответствие CE.

Европейската PED сертификация се състои от пълна гама изпитвания, инспекции и сертификация на съоръженията под налягане. Ние оценяваме съответствието и гарантираме безопасността и съответствието на вашето оборудване под налягане с европейското законодателство и стандарти.

Като Нотифициран орган за PED 2014/68/EU, нашите специалисти могат да ви помогнат при получаването на сертификата по PED и осигуряването на съответствие с Директивата за съоръжения под налягане. Ние ви съдействаме по време на целия процес на производство и инспекции. С над 300 одобрени инспектори по целия свят, ние ви предлагаме широка гама от услуги, от сертификация на продукта към сертификация на системата за производство и изпитване до сертификацията на персонал.

Сертификация на продукт

Експерти TÜV Rheinland имат специфични познания по отношение на оборудване под налягане от всякакъв вид. Като сертифициращ орган за обикновени съдове под налягане, съоръжения под налягане и транспортируемо оборудване под налягане, ние ви осигуряваме широка гама от продукти и изпитване на оборудването и сертификационни услуги в съответствие с европейските директиви. Те включват:

 • Якостни изчисления на съоръжения под налягане със собствен софтуер.
 • Проверка на материала, оценка на пригодността материала и съответствието с европейските регламенти за съоръжения и съдове под налягане (PMA).
 • Одобрения на проекта, издаване на индивидуални или типови одобрения на оборудване под налягане в съответствие с европейските и международни норми.
 • Одобрение на типа на транспортируемото оборудване под налягане за опасни товари и ново оценяване на съотвествието, в съответствие с TPED 2010/35/ЕU и ADR / RID.
 • Надзор по време на производството, първоначални, периодични и извънредни прегледи на транспортируемото оборудване под налягане в съответствие с TPED 2010/35/ЕU и ADR / RID.
 • Сертифициране на сложни инсталации и функционални групи съгласно PED 2014/68/EU.
 • Сертификация на заваръчни процеси (WPQR) .

Сертификация на система

Не само, че TÜV Rheinland сертифицира вашите продукти, но нашите експерти също така предоставят услуги за сертифициране на системата по качество, както и одобрения на производителите в съответствие с националните и международните правила и стандарти, като например по PED 2014/68/EU за модули със системи по качеството, AD2000, EN ISO 3834 или ASME кода и сертификация и надзор на вътрешна инспекционна служба (IS) съгласно TPED 2010/35/ЕU.

Тези изисквания са в основата за осигуряване на качеството по време на производството. Като нотифициран орган, TÜV Rheinland удостоверява вашата система за осигуряване на качеството (QA-система), в съответствие с националните и международни стандарти, за да се установи съответствието на системата ви по качеството като производител, с нормативните изисквания.

TÜV Rheinland е сертифициращ орган за одобрение на производителя в съответствие с EN ISO 3834 . Сертификация съгласно този стандарт не се предоставя само на производителите на котли и съоръжения под налягане, но също така е всеобщо признат, като основно доказателство за компетентност и осигуряване на качеството в заваръчното производство.

Сертификация на персонал

TÜV Rheinland е официален сертифициращ орган за персонал. Директивата за съоръжения под налягане 2014/68/EU изисква безрарушителният контрол (NDT) и изпълнението на неразглобяеми съединения да се извършва от обучен и квалифициран персонал. В тази връзка, TÜV Rheinland е акредитиран да изпитва, сертифицира и одобрява персонал за безрарушителнен контрол (NDT) и персонал за изпълнение на неразглобяеми съединения.

За всички въпроси, свързани с съдове, съоръжения и оборудване под налягане, TÜV Rheinland ви предлага широка гама от услуги и решения, за да се гарантира съответствие с европейските директиви за оборудване под налягане.

Стандарти свързани с Европейска директива за съоръжения под налягане

Като официално признат нотифициран орган за Европа, TÜV Rheinland е Вашият компетентен партньор по отношение на всички изисквания, отнасящи се до оценяване на съответствието на съоръжения и оборудавне под налягане. Някои от стандартите са изброени по-долу:

 • EN 12952, EN 12953: изисквания към конструкцията и изработката на парни котли
 • EN 13445: изисквания към конструкцията и изработката на ненагреваеми съоръжения под налягане
 • EN 13480: стандарт за индустриални метални тръбопроводи

Някои европейски страни също имат свои специфични разпоредби. Например, Обединеното кралство има PD 5500 (BS 5500), спецификация за ненагреваеми, съдове под налягане; докато във Франция CODAP 2000 е код, който е напълно преработен, за да се съобразят с PED 2014/68/EU. В Германия традиционно се прилага кода AD 2000. Намерете повече информация относно AD 2000 по-долу.

Директива за транспортируемото оборудване под налягане (TPED)

Директивата относно транспортируемото оборудване под налягане или TPED, известена също като Директива 1999/36 /ЕС и в новата си ревизия като 2010/35/ЕU, се отнася за одобрението на типа, надзор на производство, първоначално изпитване и периодични проверки, ново оценяване на съответствието и надзора на вътрешна инспекционна служба за транспортируемо оборудване под налягане. Директивата се прилага за превози по шосе (ADR - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе), железопътния (RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари с железопътен транспорт) и по вътрешни водни пътища (ADN - Правилник за международен превоз на опасни товари по река и вътрешни водни пътища).

TPED е поредица от мерки за прилагане на Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари. Целта на TPED е да се осигури правна структура в рамките на Европа и да даде възможност съдове под налягане, които се транспортират под налягане, като газови бутилки, съдове под налягане или резервоари, които трябва да бъдат произведени, продадени и експлоатирани в ЕС, да не попадат под юрисдикцията на национални режими за одобрение.

Директива за обикновени съдовете под налягане (SPVD)

Директивата за обикновените съдовете под налягане или SPVD се отнася за всички заварени съдове подложени на вътрешно налягане по-голямо от 0.5 бара, и които са предназначени да съдържат въздух или азот, но изключващи нагряване. Като цяло, тези съдове под налягане са с прост дизайн и се произвеждат серийно.

SPVD 2014/29/EU е директивата , която хармонизира законите и наредбите на всички страни членки на ЕС, имайки за цел да се създаде единна поредица от технически изисквания за обикновените съдове под налягане на целия европейски пазар.

AD 2000

В допълнение към общите европейски стандарти, производителите в Германия и в други държави от ЕС понякога трябва да са съобразяват със някои специфични изисквания на страни членки на ЕС или техните клиенти. Германският AD 2000 е код за съдове под налягане и други съоръжения под налягане. Той е изготвен от Асоциацията за съоръжения под налягане в Германия, която включва голям брой германски асоциации и институции, специализирани в котли и съдове под налягане.

AD 2000 се отнася до стандартите за безопасност на съдове под налягане и други съоръжения под налягане, но изключва всички онези, предназначени за използване в ядрената техника. Тъй като хармонизация в областта на съоръженията под налягане вече е задължителна сред членовете на ЕС, регламентът AD 2000 също строго съответства на Европейската директива 2014/68/EU. Ето защо, с прилагането на немският код AD 2000, производителите могат да отговорят на изискванията на ЕС директивата за съоръжения под налягане.

Международни одобрения за съответствие на съоръжения под налягане

Като производител на съоръжения под налягане, можете да разчитате на нас да ви помогнем да получи международно одобрение за вашите продукти и системи. Нашите опитни експерти инспектират отделните продукти и цялостните системи, за да определят съответствието със стандартите, валидни в конкретната страна.

Извършвайки дейности в 65 страни по света, ние ви осигуряваме комплексни решения за вашите съоръжения и оборудване под налягане, което осигурява глобално, безпрепятствено разпространение на вашите продукти.

В допълнение към нашите сертификационни услуги съгласно европейската директива за съоръжения под налягане PED 2014/68/EU, ние също предлагаме услуги по оценка на съответствието за други наредби, правилници и стандарти, отнасящи се до съдове и съоръжения под налягане, включително сертификация съгласно ASME кода за котли и съдове под налягане. Други Нашите международни акредитации включват:

 • Африка:
  • ЮАР: SANA

 • Азия:
  • Индия: IBB и IBR
  • Япония: MHLW/METI и JIS
  • Малайзия: DOSH
  • Сингапур: MoM и BCA
  • Тайван: MoL/TBA
  • Тайланд: TISI
  • Виетнам: MoL

 • Европа:
  • Нотифициран Орган по Директиви 2014/68/EU, 2014/29/EU и 2010/35/EU
  • Русия: Ростехнадзор и ГОСТ

 • Северна Америка:
  • Канада: Canadian Registration Number (CRN)
  • САЩ: NB и ASME

 • Южна Америка:
  • Аржентина: OAA

Нашите експерти са запознати с приликите и разликите между различните местни наредби и международните директиви за съоръжения под налягане.

Контакти

Свържете се с нас сега!

Свържете се с нас сега!

Други услуги

Квалификация на заварчици и заваръчни процедури

Технология на заваряването

Осигурете съотвествие на заваръчните процеси посредством нашите услуги за кваливикация на заварчици и заваръчни процедур

повече

Международни одобрения за съответствие на съоръжения под налягане

Международни одобрения за съответствие на съоръжения под налягане

Международно признато одобрение за съответствие на съоръжения под налягане.

повече

Предварителни прегледи и изчисления

Предварителни прегледи и изчисления

Предварителни прегледи и изчисления.

повече

Сертификация на производител съгласно EN 1090

Сертификация на производител съгласно EN 1090

Със сертификацията по стандарт EN 1090 ще имате пълен достъп до Европейските пазари.

повече

Производство и експлоатация на парни котли

Безопасност при работа на съоръжения под налягане

Безопасност при работа на съоръжения под налягане.

повече

Производство и експлоатация на съоръжения под налягане

Производство и експлоатация на съоръжения под налягане

Производство и експлоатация на съоръжения под налягане.

повече

Последно посетени страници за услуги