Новият знак за изпитване на TÜV Rheinland

След 140 години TÜV Rheinland има свой собствен знак за изпитване - над 130 знаци за изпитване в 65 страни. С въвеждането на новия глобално стандартизиран знак за изпитване, който е валиден за всички наши услуги, ние предлагаме по-голяма сигурност и прозрачност, както и повишена рекламна ефективност.

Подобрена безопасност

Подобрена безопасност - Новият знак за изпитване на TÜV Rheinland

Новият знак за изпитване, който вече е в сила включва различни показатели за безопасност, които имат огромно значение, както за TÜV Rheinland Group, така и за нашите клиенти. Комбинацията от съвременен дизайн, смислени ключови думи и QR кодове прави възможно бързо да се провери информацията върху TÜV знака за изпитване.

На въпроси като "Този знак антентичен ли е?", "Всички детайли в него коректни ли са?" или "Продуктът / услугата наистина ли са инспектирани?” вече може да се отговори в рамките на секунди. Това нововъведение ще помогне на всички, като се започне от нашите собствени одитори, потребителите на нашия знак за изпитване, клиентите, митниците и правоприлагащите органи. Тъй като сега вече само един знак за изпитване е валиден, възможно е да се установи извън всякакво съмнение и по всяко време дали знакът е автентичен и какво той символизира.

Нашите клиенти могат да бъдат спокойни, че където и да е поставен нашия сертификационен знак това означава, че ние сме изпитали продукта в съответствие със строги критерии и че няма никакъв шанс за пиратските продукти, например. Поради тази причина нашият нов сертификационен знак е ясен сигнал към нашите клиенти, че те могат да бъдат сигурни, че са избрали правилния инспектиращ орган.

Изтегляне на файлове

По-голяма прозрачност

По-голяма прозрачност - Новият знак за изпитване на TÜV Rheinland

Новият дизайн на нашия сертификационен знак гарантира възможно най-високата степен на прозрачност, директно и недвусмислено. Това беше постигнато по няколко начина. С помощта на съвременните средства за комуникация потребителите са свикнали по всяко време и навсякъде да са в състояние да откриват информация за продукти, суровини, производители, производствени процеси и условия на труд.

Това е било взето под внимание при проектирането на новия знак за изпитване на TÜV Rheinland. С помощта на QR кода вече е възможно да се провери информацията, предоставяна от нашия знак за изпитване, като например, как продуктът е изпитан, какви изисквания на стандартите за качество са изпълнени и каква информация се изисква, за да използвате продукта или каква система за управление на качеството е внедрена от компанията и какво означава това за потребителя. Нашата общодостъпна база данни съдържа всички данни по отношение на инспектираните продукти и нашите услуги. Базата данни ще се оптимизира в близко бъдеще за ползване от мобилни устройства.

Това е от голям интерес и от голямо значение за крайните потребители. В действителност проучванията, проведени от реномирани институти за бизнес информационни системи показват, че използването и приемането от потребителите на кодовете за бърз отговор (QR кодове) се увеличава експоненциално, докато бариерите за използването им постепенно изчезват. Следната статистика е добра илюстрация за това: през 2009 г., около 24% от всички германски потребители на смартфони имат QR четец в телефона си, а през 2010 г. броят им е нараснал повече от два пъти до 52 %.

*Източник: Fachhochschule Schmalkalden, Fakultät Informatik

Изтегляне на файлове

Повишена рекламна ефективност

Повишена рекламна ефективност - Новият знак за изпитване на TÜV Rheinland

Знакът за изпитване на TÜV Rheinland е доказано най-разпознаваемия знак за изпитване в Германия и доколкото се отнася до рекламната ефективност, B2B и B2C потребителите имат особено големи ползи. Всъщност, квадратната форма на нашия нов знак за изпитване е уникална и можем да претендираме, че неговият дизайн е само наш - което означава, че в бъдеще дори и само с един бегъл поглед този знак ще предизвиква представа за TÜV Rheinland и всички положителни асоциации от това.

Освен това, TÜV Rheinland е една от най-известните търговски марки в Германия. Наистина, едно проучване показва, че двама от всеки трима германци могат да кажат какво правим ние. В резултат, атрибутите върху знака за изпитване, а именно - качество, безопасност и надеждност - ще бъдат ясни в повечето случаи без да са необходими дълги обяснения. Това демонстрира редицата ползи за крайния потребител, включително и подкрепа при вземането на решения при закупуване и използване на стоки и услуги.

Изтегляне на файлове

Видео клип

За първи път мисията и целите на нашата компания са записани на видео клип. Можете да го видите тук:

3.08 MB  

Нашият нов видео клип

Изтегляне на файлове