SHARE
X

System zarządzania jakością wytwórców wyrobów medycznych – podstawy ISO 13485

 

Przejdź do wyszukiwarki szkoleń

Korzyści

 • Zapoznanie się z wymaganiami normy ISO 13485
 • Program

 • Wprowadzenie do ISO 13485
 • Historia i kontekst powstania normy ISO 13485
 • EN ISO 13485 a GMP
 • Zastosowanie wymagań normy EN ISO 13485 dla wytwórców wyrobów medycznych:
 • Postanowienia ogólne normy
 • Zakres normy
 • Normy związane – porównanie do normy ISO 9001
 • Terminologia i definicje
 • Wymagania dotyczące dokumentacji i zapisów
 • Odpowiedzialność kierownictwa
 • Przegląd zarządzania
 • Zarządzanie zasobami: zasoby ludzkie, infrastruktura , środowisko pracy
 • Procesy związane z klientem
 • Analiza ryzyka
 • Projektowanie
 • Zakupy
 • Produkcja, instalowanie, zabezpieczanie wyrobu, serwis
 • Sprzęt pomiarowy
 • Audyty wewnętrzne
 • Wyrób niezgodny
 • Analiza danych
 • Incydenty medyczne, notatka doradcza
 • Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Grupa docelowa

  Szkolenie jest wstępnym etapem przygotowującym do szkolenia właściwego dla audytorów wewnętrznych wg ISO 13485. Przeznaczone jest dla osób chcących zapoznać się z wymaganiami norm ISO 13485, ISO 14971, ISO 19011 oraz dyrektyw europejskich dla wyrobów medycznych.

  Warunki przyjęcia

  Z uwagi na wstępny charakter szkolenia mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni – niezależnie od poziomu posiadanej wiedzy.

  Zaświadczenie/Certyfikat

  Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  Trener

  Nasze szkolenia prowadzone są przez zespół profesjonalistów – wykwalifikowanych trenerów, którzy dysponują nie tylko wiedzą teoretyczną, ale również wieloletnim doświadczeniem w danej branży.

  Informacje o cenie

  Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • przerwy kawowe, lunch
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • certyfikat/zaświadczenie