SHARE
X

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością wytwórców wyrobów medycznych

 

Przejdź do wyszukiwarki szkoleń

Korzyści

 • Przygotowanie się do pełnienia funkcji pełnomocnika ds. jakości ISO 13485
 • Zapoznanie się z metodologią opracowywania dokumentów wymaganych w dokumentacji technicznej specyficznej dla wyrobów medycznych
 • Program

 • Dyrektywy medyczne i polskie przepisy wprowadzające dyrektywy
 • Rejestracja wytwórców i wyrobów. Odpowiedzialność wytwórcy. Nadzór rynku
 • Klasyfikacja wyrobów medycznych
 • Wymagania zasadnicze i normy zharmonizowane
 • Ocena zgodności wyrobów medycznych
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Walidacja
 • Kultura organizacyjna firmy
 • Autoprezentacja
 • Komunikacja w pracy pełnomocnika
 • Wystąpienia i prezentacje publiczne
 • Egzamin pisemny
 • Grupa docelowa

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących zapoznać się z wymaganiami norm EN ISO 13485, EN ISO 14971, PN EN ISO 19011 oraz dyrektyw europejskich dla wyrobów medycznych. Szkolenie przygotowuje pracowników firm z branży medycznej do pełnienia roli pełnomocników.

  Warunki przyjęcia

  Uczestnik szkolenia powinien posiadać wiedzę z zakresu wymagań prawnych związanych z wytwarzaniem i wprowadzaniem na rynek wyrobów medycznych, zdobytą podczas szkoleń/studiów, oraz ukończyć udokumentowany certyfikatem kurs audytora wewnętrznego.

  Zaświadczenie/Certyfikat

  Uczestnicy po zaliczeniu egzaminu końcowego otrzymują Certyfikat Pełnomocnika.

  Trener

  Nasze szkolenia prowadzone są przez zespół profesjonalistów – wykwalifikowanych trenerów, którzy dysponują nie tylko wiedzą teoretyczną, ale również wieloletnim doświadczeniem w danej branży.

  Informacje o cenie

  Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • przerwy kawowe, lunch
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • certyfikat/zaświadczenie