SHARE
X

Materiałoznawstwo

 

Przejdź do wyszukiwarki szkoleń

Korzyści

 • Nabycie podstawowej i zaawansowanej wiedzy z zakresu materiałoznawstwa metali, ich stopów, a także pozostałych materiałów inżynierskich oraz jej praktyczne wykorzystanie w warunkach produkcyjnych
 • Program

 • Budowa atomu
 • Rodzaje wiązań międzyatomowych
 • Układy krystalograficzne
 • Typy sieci przestrzennych
 • Defekty sieci krystalograficznej
 • Rodzaje materiałów konstrukcyjnych
 • Metale i ich stopy
 • Polimery
 • Materiały ceramiczne
 • Kompozyty
 • Właściwości fizyczne metali i ich stopów
 • Właściwości chemiczne metali i ich stopów
 • Właściwości mechaniczne metali i ich stopów
 • Wpływ różnych pierwiastków na właściwości stopów
 • Stopy metali o strukturze amorficznej
 • Układy równowagi fazowej
 • Stopy żelaza
 • Przemiany fazowe
 • Układ żelazo-węgiel
 • Proces wytwarzania stali
 • Odkształcenie plastyczne
 • Przemiany przy nagrzewaniu po odkształceniu plastycznym
 • Rodzaje obróbki plastycznej metali
 • Rodzaje obróbki cieplnej metali
 • Systemy oznaczania stali
 • Stopy metali nieżelaznych
 • Korozja
 • Stale odporne na korozję
 • Rodzaje dokumentów kontroli (deklaracje zgodności, atesty, świadectwa odbioru) dla materiałów
 • W trakcie szkolenia przewidziane są również praktyczne przykłady i ćwiczenia dotyczące przedstawianego materiału.

  Grupa docelowa

  Szkolenie adresowane jest do pracowników technicznych biur konstrukcyjnych, działów produkcyjnych firm wytwarzających konstrukcje metalowe oraz części maszyn, firm usługowo-handlowych z obszaru materiałów konstrukcyjnych.

  Warunki przyjęcia

  Z uwagi na charakter szkolenia mogą w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani.

  Zaświadczenie/Certyfikat

  Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  Trener

  Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach z uzyskanym stopniem Doktora z zakresu Inżynierii Materiałowej. Wieloletni praktyk w zakresie prowadzenia kursów zawodowych oraz szkoleń m.in. z zakresu: spawanie, połączenia spawane, niezgodności spawalnicze, metody spawania, norma 287-1, norma 3834, przepisy BHP, rysunek techniczny, rysunek techniczny w spawalnictwie, materiałoznawstwo, kwalifikowanie technologii spawania, środki optymalizujące wytwarzanie złączy spawanych, spawanie metodami MIG/MAG, spajanie tworzyw sztucznych, cięcie termiczne, zagadnienia z zakresu badań niszczących i nieniszczących. Trener posiada m.in. Kurs Międzynarodowego Technologa Spawalnika (IWT), kurs oceny zdjęć radiograficznych złączy spawanych RT 2 FAS, kurs badań wizualnych VT (1+2). Zrealizował kilkadziesiąt szkoleń, ciesząc się bardzo dobrą opinią klientów ze względu na szerokie zaplecze teoretyczne, jak i duże doświadczenie praktyczne.

  Informacje o cenie

  Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • przerwy kawowe, lunch
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • certyfikat/zaświadczenie