SHARE
X

Kontroler jakości antykorozyjnych powłok malarskich

 

Przejdź do wyszukiwarki szkoleń

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu standardów ISO, ASTM, dotyczących wykonywania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach stalowych, rurociągach, statkach, zbiornikach oraz innych wyrobach metalowych. Zdobędą praktyczne umiejętności w odpowiednim doborze oraz obsłudze podstawowego sprzętu kontrolno-pomiarowego z zakresu przygotowania powierzchni, jak i badania jakości powłok malarskich.


Szkolenie jest prowadzone metodą aktywizującą, wykłady teoretyczne wzmocnione są ćwiczeniami praktycznymi z zakresu realizowanego tematu.

Korzyści

 • Zaznajomienie się z przedmiotowymi standardami oraz interpretacją ich wymagań
 • Nabycie wiedzy oraz umiejętności czytania oraz interpretacji dokumentacji towarzyszącej pracom w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych powłokami malarskimi
 • Nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie doboru oraz obsługi podstawowego sprzętu kontrolno-pomiarowego
 • Otrzymanie zaświadczenia o odbytym szkoleniu niezbędnego do ubiegania się o certyfikat kompetencji Kontrolera antykorozyjnych powłok malarskich
 • Program

 • Rozpoczęcie szkolenia, omówienie kwestii organizacyjnych
 • Wstęp
 • Podstawy korozji stali
 • Rodzaje i mechanizmy powstawania korozji
 • Metody przygotowania powierzchni
 • Wady i zalety poszczególnych metod
 • Omówienie norm dotyczących przygotowania powierzchni
 • Prezentacja sprzętu kontrolno-pomiarowego do sprawdzania parametrów powierzchni stali
 • Rodzaje powłok, ich własności i zastosowanie
 • Metody aplikacji powłok antykorozyjnych
 • Warunki klimatyczne w czasie aplikacji
 • Omówienie stosownych norm dotyczących aplikacji powłok
 • Wymagania norm dotyczące przygotowania powierzchni
 • Wady powłok. cz. I
 • Prezentacja sprzętu kontrolno-pomiarowego do sprawdzania parametrów powłok
 • Wymagania norm dotyczące metod badania powłok malarskich. Wady powłok. cz. II
 • Zadania kontrolera jakości powłok
 • Omówienie dokumentacji kontrolnej
 • Organizacja badań
 • Ćwiczenia praktyczne cz. I
 • Przeprowadzenie podstawowych badań z zakresu sprawdzenia warunków klimatycznych przed nanoszeniem powłok antykorozyjnych
 • Ćwiczenia praktyczne cz. II (przeprowadzenie podstawowych badań z zakresu jakości przygotowania powierzchni przed nanoszeniem powłok antykorozyjnych)
 • Ćwiczenia praktyczne cz. III (budowa, zasady działania, obsługa podstawowego sprzętu kontrolno-pomiarowego do badania jakości powłok, przeprowadzenie badań)
 • Ćwiczenia praktyczne cz. IV – zadania kontrolera jakości powłok (prowadzenie czynności inspekcyjnych, dobór metod, dobór sprzętu, raportowanie)
 • Grupa docelowa

  Szkolenie przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie działań w zakresie kontroli jakości antykorozyjnych powłok malarskich. Profil stanowi personel z firm produkcyjnych działających w obszarze konstrukcji stalowych, zbiorników i instalacji ciśnieniowych, maszyn i urządzeń, energetyki, serwisu i diagnostyki obiektów technicznych.

  Warunki przyjęcia

  Z uwagi na charakter szkolenia mogą w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani.

  Zaświadczenie/Certyfikat

  Po szkoleniu organizowany jest niezależny egzamin kwalifikacyjny który umożliwia zdobycie certyfikatu kompetencji Kontrolera antykorozyjnych powłok malarski. Egzamin i proces certyfikacji prowadzi niezależna akredytowana w PCA Jednostka Certyfikująca Osoby TÜV Rheinland Polska.

  Trener

  Menedżer, ekspert w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych stali. Od 1998 roku związany z przemysłem chemicznym i metalowym. Kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie obróbki chemicznej stali, przygotowania powierzchni i zabezpieczeń antykorozyjnych. Ukończone liczne kursy i szkolenia w zakresie obróbki chemicznej metali oraz zabezpieczeń antykorozyjnych organizowanych m.in. przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie oraz Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej. Posiada certyfikat inspektora w zakresie nadzoru powłok malarskich statków morskich zgodny z IMO SOLAS II-1/3-2 oraz MSC.215(82), MSC.216(82), MSC.244(83).

  Informacje o cenie

  Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • materiały do realizacji ćwiczeń/praktyk
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia, które stanowi niezbędny załącznik do ubiegania się o akredytowany certyfikat kompetencji
 • przerwę kawową, lunch
 • Cena nie uwzględnia opłaty za egzamin w wysokości 1000 zł netto/osobę.


  Osoby zainteresowane egzaminem zobowiązane są do uzupełnienia osobnej karty zgłoszenia, która znajduje się przy wybranym egzaminie na stronie www.akademia.tuv.pl.