SHARE
X

Egzamin kwalifikacyjny wg EN ISO 9712 – Badania penetracyjne PT 2

 

Przejdź do wyszukiwarki szkoleń

Korzyści

Niezależny egzamin kwalifikacyjny daje możliwość potwierdzenia kompetencji personelu NDT wg międzynarodowej i szeroko stosowanej w Europie i innych krajach świata normy EN ISO 9712.


Sektory


Egzamin kwalifikacyjny obejmuje następujące sektory wg EN ISO 9712:


Sektory przemysłowe:

 • Wytwarzanie
 • Badania przed- i eksploatacyjne w tym wytwarzanie
 • Sektory wyrobu:

 • Odlewy (c)
 • Odkuwki (f)
 • Złącza spawane (w)
 • Rury różnych średnic (t)
 • Wyroby przerabiane plastycznie (wp)
 • Dodatkowo, na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego można, nie ponosząc dodatkowych kosztów, ubiegać się o uznanie kompetencji NDT w danej metodzie i stopniu do wykonywania badań połączeń nierozłącznych na urządzeniach ciśnieniowych kategorii III i IV wg Dyrektywy Urządzeń Ciśnieniowych 2014/68/UE – sektor „PED: w”. Proces ten jest finalizowany podczas odrębnego etapu certyfikacji.

  Program

  Egzamin składa się z części teoretycznej (test ogólny i specjalistyczny) oraz części praktycznej obejmującej wykonanie badań próbek egzaminacyjnych i napisanie instrukcji badania (dotyczy egzaminu drugiego stopnia).

  Grupa docelowa

  Egzamin skierowany jest do osób pragnących uzyskać po raz pierwszy lub poszerzyć kwalifikacje i posiadać certyfikat kompetencji w danej metodzie i stopniu, zgodnie z normą EN ISO 9712. Profil grupy stanowią między innymi kandydaci na pracowników i pracownicy kontroli jakości, firm usługowych NDT, personel nadzoru inwestycyjnego i technologicznego.

  Warunki przyjęcia

  W egzaminie mogą uczestniczyć osoby, które:

 • ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie w danej metodzie i stopniu, akceptowane przez jednostkę certyfikującą
 • zgłosiły się na egzamin i przesłały podpisany wniosek certyfikacyjny (formularz karty zgłoszenia i wniosku certyfikacyjnego)
 • wykonały badanie wzroku i posiadają zaświadczenie lekarskie potwierdzającego spełnienie wymagań zgodnie z EN ISO 9712 (formularz wniosku certyfikacyjnego i załączniki)
 • posiadają udokumentowany wstępny staż praktyczny przed egzaminem wg EN ISO 9712 (formularz wniosku certyfikacyjnego i załączniki)
 • Uwaga: Ze względu na stosowane środki badawcze, w szkoleniu nie mogą brać udziału kobiety w ciąży bądź osoby posiadające inne przeciwwskazania lekarskie.


  Zgłoszenie na egzamin oraz wniosek certyfikacyjny wraz z załącznikami należy przesłać na adres e-mail ndt.cert@pl.tuv.com oraz równolegle pocztą na adres Jednostka Certyfikująca Osoby TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., ul. Wolności 327, 41-800 Zabrze.

  Zaświadczenie/Certyfikat

  Po pozytywnie złożonym egzaminie jednostka certyfikująca dokonuje sprawdzenia wszystkich dokumentów certyfikacyjnych (kompletność wniosku certyfikacyjnego wraz z załącznikami, wymagane doświadczenie zawodowe, zdolność widzenia) i rozpoczyna proces certyfikacji. Jeżeli wszystkie wymagania certyfikacji są spełnione jednostka wystawia personalny certyfikat kompetencji w danej metodzie i stopniu. Certyfikat jest ważny przez 5 lat, przy założeniu spełnienia wszystkich warunków w okresie certyfikacji przez kandydata oraz jego pracodawcy.

  Trener

  Egzamin przeprowadzany i oceniany jest przez nominowanych egzaminatorów TÜV Rheinland posiadających uprawnienia 3. stopnia wg EN ISO 9712 w danej metodzie oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe.

  Informacje o cenie

  Cena obejmuje:

 • egzamin
 • procedurę certyfikacji łącznie z wystawieniem certyfikatu (po spełnieniu warunków certyfikacji) oraz personalnej karty ID posiadanych uprawnień
 • przerwy kawowe i obiad