SHARE
X

Badania penetracyjne PT (1+2)

 

Przejdź do wyszukiwarki szkoleń

Korzyści

Szkolenie pozwala podwyższyć kwalifikacje zawodowe i może uprawniać do:


 • Doboru techniki badania dla stosowanej metody badania
 • Określania ograniczeń w stosowaniu metody badania
 • Przenoszenia norm i specyfikacji z zakresu badań nieniszczących do instrukcji badań nieniszczących
 • Nastawiania i weryfikacji nastaw wyposażenia
 • Wykonywania i nadzorowania badań
 • Interpretacji i oceny wyników zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami lub specyfikacjami
 • Opracowywania pisemnych instrukcji badań nieniszczących
 • Zapewnienia wytycznych dla personelu z 2. stopniem kwalifikacji lub niższym
 • Zestawienia i raportowania wyników badań
 • Sektory


  Szkolenie obejmuje następujące sektory wg EN ISO 9712:


  Sektory przemysłowe:

 • Wytwarzanie
 • Badania przed- i eksploatacyjne w tym wytwarzanie
 • Sektory wyrobu:

 • Odlewy (c)
 • Odkuwki (f)
 • Złącza spawane (w)
 • Rury różnych średnic (t)
 • Wyroby przerabiane plastycznie (wp)
 • Dodatkowo szkolenie obejmuje swym zakresem obszar Dyrektywy Urządzeń Ciśnieniowych i uznanie personelu do wykonywania badań NDT połączeń nierozłącznych na urządzeniach ciśnieniowych kategorii III i IV wg 2014/68/UE – sektor „PED: w”.

  Program

  Wiedza teoretyczna:


 • Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących wg EN ISO 9712
 • Podstawy fizyczne i chemiczne metody
 • Charakterystyka sprzętu do badań
 • Systemy badawcze w badaniach penetracyjnych
 • Techniki oraz etapy badania penetracyjnego
 • Możliwości i ograniczenia w stosunku do innych metod
 • Charakterystyka obiektów badania oraz występujących w nich niezgodności (wyroby przerabiane plastycznie, odkuwki, złącza spawane, odlewy, rury)
 • Oświetlenie i warunki obserwacji
 • Wykrywanie i obserwacja wskazań
 • Własności i kontrola środków badawczych
 • Normy związane z obiektami badań oraz techniką badań i kontrolą wyposażenia
 • Zawartość i zasady redagowania instrukcji badania
 • Aspekty bezpieczeństwa badania
 • Dyrektywa 2014/68/UE
 • Umiejętności praktyczne:


 • Dobór techniki i systemu badania do danego zadania badawczego
 • Kontrola przydatności środków badawczych,
 • Kontrola warunków obserwacji wskazań
 • Przeprowadzenie badania w odpowiedniej kolejności
 • Protokołowanie i ocena wskazań
 • Praca z normami oraz redagowanie instrukcji badania
 • Normy związane:


 • EN ISO 9712, EN ISO 12706, EN ISO 3452-1, EN ISO 3452-2, EN ISO 3452-3, EN ISO 3452-4, EN ISO 3059, EN ISO 17635, EN ISO 23277, EN 10228-2, EN 1371-1, EN 1371-2, EN 13445-5
 • Grupa docelowa

  Szkolenie skierowane jest do osób pragnących poszerzyć kwalifikacje o 2. stopień i posiadać certyfikat kompetencji w metodzie penetracyjnej, zgodnie z normą EN ISO 9712. Profil grupy stanowią między innymi pracownicy działów kontroli jakości, firm usługowych NDT, personel nadzoru inwestycyjnego i technologicznego.

  Warunki przyjęcia

  Aby uczestnik mógł w pełni uczestniczyć w szkoleniu oraz w prosty i łatwy sposób przyswoić wymaganą programem szkoleniowym wiedzę, preferowany jest techniczny kierunek wykształcenia oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach technicznych. Ponadto od kandydata wymaga się:

 • wykształcenia minimum zawodowego o profilu technicznym
 • umiejętności wykonywania podstawowych obliczeń matematycznych
 • posiadania kalkulatora technicznego i znajomości jego obsługi
 • Uwaga: Ze względu na stosowane środki badawcze, w szkoleniu nie mogą brać udziału kobiety w ciąży bądź osoby posiadające inne przeciwwskazania lekarskie.


  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu kwalifikacyjnego jest:

 • wykonania badania wzroku i posiadania zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego spełnienie wymagań zgodnie z EN ISO 9712 (załącznik – wniosek certyfikacyjny)
 • udokumentowania wstępnego stażu praktycznego przed egzaminem kwalifikacyjnym wg EN ISO 9712 (załącznik – wniosek certyfikacyjny)
 • przesłanie niezbędnych załączników do zgłoszenia na adres e-mail ndt.cert@pl.tuv.com lub pocztą na adres TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. ul. Wolności 327 41-800 Zabrze
 • Zaświadczenie/Certyfikat

  Uczestnicy po odbytym szkoleniu otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu wystawiane przez uznaną jednostkę szkoleniową TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., którego pozytywny wynik upoważnia do przystępowania do egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanego następnego dnia po zakończeniu szkolenia przez niezależną jednostkę certyfikującą.

  Trener

  Nasze szkolenia prowadzone są przez zespół profesjonalistów – wykwalifikowanych trenerów, którzy dysponują nie tylko wiedzą teoretyczną, ale również wieloletnim doświadczeniem w danej branży.

  Informacje o cenie

  Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • wyżywienie (całodzienny serwis kawowy, dwudaniowy obiad, podwieczorek w formie bułki)
 • niezbędne materiały szkoleniowe i piśmiennicze
 • Cena nie uwzględnia opłaty za egzamin w wysokości 1550 zł netto/osobę.


  Osoby zainteresowane egzaminem zobowiązane są do uzupełnienia osobnej karty zgłoszenia, która znajduje się przy wybranym egzaminie na stronie www.akademia.tuv.pl.