Produkcja

Mając na uwadze konieczność ciągłego doskonalenia organizacji i chcąc przybliżyć przedsiębiorstwom coraz to nowsze narzędzia i metody optymalizacji ich funkcjonowania, TÜV Akademia Polska stworzyła szkolenia przeznaczone dla pracowników działów produkcji i jakości.

Nasze szkolenia poruszają szereg zagadnień związanych z szeroko rozumianym doskonaleniem systemów zarządzania i produkcji. Wśród omawianych obszarów znajdują się m.in. FMEA, Six Sigma, Lean Manufacturing, SPC, MSA, APQP, PPAP, Problem Solving, VDA, ale również dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, czy kontrola jakości antykorozyjnych powłok malarskich. Oferta jest na bieżąco akualizowana o kolejne zagadnienia, mogące mieć wpływ na jakość prowadzonej przez Państwa działalności.

Koncepcja zarządzania Lean

Produkcja Lean

Współczesne przedsiębiorstwa muszą nieustannie dostosowywać się do zmian na rynku gospodarczym, a jednocześnie zapewnić sobie płynność finansową. Każda firma generuje koszty – niektórych nie da się wyeliminować, ale można je nieco obniżyć. Jak je ograniczyć, aby odnieść sukces i zysk?

Jedną ze skutecznych metod jest zastosowanie koncepcji tzw. „szczupłego zarządzania” – Lean Management. Najogólniej jest to dążenie do maksymalnego wyszczuplenia przedsiębiorstwa zarówno w obszarze zarządzania, produkcji, jak i administracji. Oznacza to np. ciągłe obniżanie kosztów, podwyższanie jakości, skracanie cykli realizacji produkcji, zdobywanie nowych klientów. Jest to nowatorska koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, wykorzystywana szczególnie w procesie restrukturyzacji. Koncepcja ta narodziła się w Japonii i jest obecnie jedną z najpopularniejszych całościowych filozofii zarządzania.

Koncepcja Lean to przełomowy wynalazek w dziedzinie organizacji produkcji, gdyż pozwala na ograniczenie zużycia wszystkiego, co potrzebne w procesie produkcyjnym, dając w efekcie produkt, który odpowiada w większym stopniu oczekiwaniom klientów i wytworzony jest po dużo niższych kosztach niż produkt wytworzony w systemie tradycyjnej masowej produkcji.

Aby wdrożyć koncepcję szczupłego zarządzania w firmie, należy zastosować konkretne metody.

Główne narzędzia stosowane w Lean Manufacturing

Główne narzędzia stosowane w Lean Manufacturing

Szkolenia w formule zamkniętej

Wszystkie szkolenia otwarte oferujemy również w wersji zamkniętej. Ponadto, w formule dedykowanej dla firm realizujemy szkolenia z zakresu metod i narzędzi Lean Manufacturing i Lean Management.

Produkcja Lean

Projekty wdrożeniowe Lean

Oferujemy kompleksowe wdrożenie Lean oraz poszczególnych jego narzędzi.

Schemat graficzny wdrożenia Lean

Schemat graficzny wdrożenia Lean

Usługi konsultingowe w ramach projektów Lean

 • Optymalizacja przepływu materiału, produktu i informacji przez proces produkcyjny
 • Projektowanie i wdrażanie layoutu stanowisk na halach produkcyjnych
 • Eliminacja strat w procesach produkcyjnych
 • Skrocenie czasu przezbrojeń i przygotowań do produkcji (SMED)
 • Usprawnienie procesu logistyki wewnętrznej
 • Projektowanie layoutu i organizacja magazynów
 • Wdrażanie 5S
 • Wdrażanie systemu KAIZEN
 • Optymalizacja frachtów
 • Wprowadzanie KPI i wizualizacji
 • Tworzenie kultury organizacyjnej opartej na samodoskonaleniu się

Produkcja Six Sigma

Six Sigma

Six Sigma to metoda zarządzania, polegająca na ciągłym obniżaniu kosztów poprzez obniżanie kosztów złej jakości. Posiada określone międzynarodowe standardy, co nie jest bez znaczenia. System ten może być wdrażany równolegle z innymi już istniejącymi systemami zarządzania jakością, takimi jak zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem, będąc ich rozwinięciem i wejściem firmy na wyższy poziom świadomości jakościowej. Ponadto, metodę Six Sigma mogą stosować wszystkie organizacje we wszystkich sektorach gospodarki, a zatem firmy produkcyjne, usługowe, finansowe, informatyczne, jednostki opieki zdrowotnej czy administracji. Głównym celem Six Sigma jest zarządzanie jakością poprzez redukcję kosztów wytwarzania i kontroli nad produktem.

Zapisz się na szkolenie!

Więcej informacji

Szczegółowych informacji na temat szkoleń dedykowanych dla firm i całej oferty Lean/Six Sigma udziela:

Katarzyna Kolonko
tel. 32 273 21 82
katarzyna.kolonko@pl.tuv.com

Metody i techniki zarządzania jakością

Zmiany gospodarcze ostatnich lat sprawiły, że jakość produktów i usług stała się kluczowym kryterium wpływającym na sukces przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo powinno ustalić metody i kryteria konieczne do oceny procesów, by móc ocenić czy przebiegają one prawidłowo i spełniają swoje założenia. Wszystkie procesy powinny być monitorowane, mierzone i poddawane analizie w celu wprowadzenia ewentualnych usprawnień. Usprawnienia te osiągnąć można poprzez zastosowanie różnego rodzaju metod i technik zarządzania jakością. Istotne jest także trafne identyfikowanie źródeł problemów związanych ze złą jakością wyrobów i usług przy użyciu stosownych metod, technik czy narzędzi. W trosce o efektywność firm proponujemy poniższe szkolenia.

Wiedza w praktyce

Szkolenia techniczne to szeroki wachlarz usług, w których szczególną uwagę kładzie się na aspekt praktyczny omawianych zagadnień. Szkolenia prowadzone są przez specjalistów z dużym doświadczeniem w danej branży. Skierowane są do wszystkich tych, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje i wiedzę m.in. z zakresu poniższych obszarów.