SHARE
X

Szkolenia, seminaria i konferencje TÜV Rheinland Polska

Świadczymy usługi szkoleniowe, które pozwalają na realizację kluczowych celów każdej organizacji, niezależnie od wielkości oraz złożoności jej struktury.

Dzięki wyspecjalizowanej kadrze trenerskiej, czerpiącej z doświadczeń międzynarodowego koncernu, wieloletniemu doświadczeniu w organizacji i przeprowadzaniu szkoleń, połączeniu wiedzy teoretycznej z zagadnieniami praktycznymi oferujemy rozwiązania z każdego obszaru tematycznego. Wspieramy wymianę wiedzy eksperckiej zarówno w trakcie przeprowadzanych przez nas szkoleń i seminariów, jak również podczas cyklicznych konferencji.

Współpraca z TÜV Rheinland Polska to szansa na doskonalenie przedsiębiorstwa oraz możliwość podwyższania standardów jego funkcjonowania. Jesteśmy przekonani, że wybór oferty naszej firmy pozwoli zwiększyć kwalifikacje pracowników, a tym samym wzmocnić Państwa wizerunek jako odpowiedzialnego pracodawcy, zorientowanego na rozwój swojej kadry i organizacji.

Zapraszamy do zapoznania się ze świadczonymi przez nas usługami szkoleniowymi w ramach poniższych grup tematycznych.

Jakość i bezpieczeństwo

Jakość i bezpieczeństwo

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwo żywności, BHP, ochrona i bezpieczeństwo, odpowiedzialność za produkt.

Środowisko i energia

Środowisko i energia

Zarządzanie środowiskiem, zarządzanie energią, gospodarka odpadami.

Branża medyczna

Branża medyczna

Wyroby medyczne.

Technologia i produkcja

Technologia i produkcja

Badania nieniszczące (NDT), spawalnictwo, urządzenia i instalacje ciśnieniowe, produkcja.

IT i bezpieczeństwo informacji

IT i bezpieczeństwo informacji

Informatyka, IT, bezpieczeństwo IT, bezpieczeństwo informacji i danych, zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

Zarządzanie, zakupy, przywództwo

Zarządzanie, zakupy, przywództwo

Szkolenia biznesowe, interpersonalne, rozwój osobisty, zarządzanie, przywództwo, negocjacje, komunikacja, CSR.

Opieka zdrowotna i socjalna, wellness

Opieka zdrowotna i socjalna, wellness

Opieka nad chorymi i osobami starszymi, opieka zdrowotna i geriatryczna, zarządzanie w placówkach ochrony zdrowia.