SHARE
X

Certyfikacja ISO 9001

Wysoka jakość gwarancją zadowolenia klientów

System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 może być stosowany we wszystkich sektorach, niezależnie od wielkości organizacji. Dzięki orientacji procesowej, podczas certyfikacji ISO 9001 bierze się pod uwagę specyficzne wymagania klienta. Certyfikacja zapewnia również rozwój organizacji za pomocą procesu ciągłego doskonalenia.

Korzyści z certyfikacji ISO 9001

 • Generowanie zaufania i pozytywne postrzeganie organizacji jako stabilnej na rynku
 • Zorientowanie na klienta
 • Znaczące obniżenie kosztów
 • Podniesienie jakości pracy
 • Ograniczenie liczby reklamacji
 • Uporządkowanie dokumentacji wewnętrznej w organizacji
 • Lepsza komunikacja pracowników i ułatwiony dostęp do informacji

Korzyści ze współpracy z TÜV Rheinland

 • Wsparcie doświadczonych ekspertów
 • Rzetelne i szczegółowe raporty
 • Dbałość o wzajemne relacje
 • Optymalne terminy realizacji

Sześć kroków do poprawy jakości usług i produkcji

Nasi doświadczeni eksperci analizują i oceniają procesy oraz systemy funkcjonujące w organizacjach. Certyfikacja ISO 9001 odbywa się w sześciu etapach.

1. Audyt wstępny (opcjonalnie)
Audytorzy przeprowadzają audyt wstępny w celu oceny, czy wszystkie wymagania normy zostały wdrożone.

2. Ocena dokumentacji
Zespół audytorów określa, w jakim stopniu dokumentacja spełnia wymagania normy ISO 9001.

3. Audyt
Polega na sprawdzeniu w praktyce, w jaki sposób funkcjonuje w organizacji system zarządzania jakością.

4. Wydanie certyfikatu
Jeśli wszystkie wymagania zostały spełnione, organizacji zostaje przyznany certyfikat, potwierdzający zgodność systemu zarządzania z normą ISO 9001.

5. Audyty w nadzorze
Coroczne audyty w nadzorze pomagają w ciągłej optymalizacji procesów.

6. Audyt dla ponownej certyfikacji
Audyt dla ponownej certyfikacji jest przeprowadzany po trzech latach. Przystąpienie do audytu potwierdza długoterminowe zaangażowanie organizacji w jakość, co jest istotne dla kontrahentów i klientów.

Norma ISO 9001 - przegląd wymagań

Wymagania dotyczące systemu zarządzania:

 • Podejście procesowe:
  Proces obejmuje: planowanie – wdrożenie – monitorowanie – doskonalenie
 • Podejście systemowe:
  Organizacja powinna rozumieć interakcje pomiędzy wszystkimi procesami
 • Ciągłe doskonalenie:
  Powinno być głównym celem organizacji
 • Pragmatyczne podejście do podejmowania decyzji:
  Decyzje powinny być podejmowane na podstawie analizy danych

Wymagania dla organizacji i pracowników:

 • Zarządzanie: Kadra zarządzająca powinna ustalić jednolite cele i określić wewnętrzną organizację. Takie podejście umożliwia pracownikom skoncentrowanie się na osiągnięciu ustalonych celów.
 • Udział pracowników: Pracownicy organizacji powinni być włączani w proces zarządzania jakością, a ich umiejętności winny być wykorzystywane dla osiągnięcia celu organizacji.

Wymagania dotyczące relacji z klientami i dostawcami:

 • Orientacja na klienta: Organizacja musi rozumieć potrzeby klientów, powinna je spełniać lub nawet przewyższać ich wymagania.
 • Relacja z dostawcami dla obopólnych korzyści: Organizacja i jej dostawcy są od siebie zależni. Wspólnie mogą stworzyć warunki działania, w których obie strony są zadowolone ze współpracy.

Strategia Zintegrowanych Systemów Zarządzania

Organizacja może zintegrować system zarzadzania jakością z systemem zarządzania środowiskiem, systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub innymi standardami branżowymi. Ma to wpływ na zintegrowaną strategię zarządzania i tworzy idealne warunki dla dalszego rozwoju biznesu.