• Print
 • Email

Certificering van de fabrikant volgens EN 1090

Certificering van de productiebewaking in de fabriek

Vervaardigt uw onderneming staal- of aluminiumconstructies of onderdelen voor deze constructies? Dan bent u vanaf 1 juli 2014 verplicht om deze producten met CE markering op de Europese markt te plaatsen. Een van de eisen is dat u uw productiebewakingsysteem documenteert en dit laat auditeren door een erkende instantie.

TÜV Rheinland is een van de eerste instanties die hiervoor bevoegd is en kan u dan ook verder helpen in het certificeren van uw bedrijf.

Uw voordeel in een oogopslag

Met de certificering volgens EN 1090 door de experten van TÜV Rheinland, kunt u:

 • Uw markt over heel Europa uitbreiden.
 • Al uw verplichtingen op juridisch vlak verzekeren.
 • Schuift u alle hindernissen reeds opzij om uw aluminium- en staalconstructies ook na medio 2014 in heel Europa te verkopen.
 • Geniet u van onze Know-how-voorsprong tegenover de andere certificeerders.

Voorwaarden voor een certificering volgens EN 1090ff

Als basis voor een certificering volgens EN 1090ff moet u in uw onderneming volgende keuringen kunnen bewijzen:

 • Lasserskeuringen
 • Keuring van de lasprocedures
 • Certificering volgens ISO 3834 – Kwaliteitszekering in lasondernemingen

De verloop van de certificering

Als uw certificering aanvaard is zal één van onze medewerkers de zogenaamde eerste inspectie van uw FPC doorvoeren. Voldoet u aan al de vereiste criteria dan wordt het certificaat uitgereikt. Door regelmatige inspecties wordt de continuïteit van de norm gewaarborgd.

De rechtstoestand

Ongeveer 20 jaar geleden is de bouwproductenrichtlijn 89/106/EEC in Europa van kracht geworden / in werking getreden. Het doel ervan was om de vervaardiging van de producten van burgerlijke bouwkunde te verenigen en het vrije verkeer van goederen te bevorderen. Bepaalde delen van deze richtlijn werden in de voorbij gaande jaren reeds in heel Europa geharmoniseerd, zoals bijvoorbeeld de norm voor „Warmgewalste producten van constructiestaal volgens EN 10025ff“. Einde 2010 werd de nationale regelgeving DIN 18800-7 DIN-V- 4113-3 door de norm EN 1090ff vervangen.

Ten laatste medio 2014 – als de overgangsperiode is verstreken – moeten alle metaalproducenten die onder bouwtoezicht werken gecertificeerd zijn.

De relevante richtlijnen

 • Europese Richtlijnen voor bouwproducten 89/106/EEC
 • EN 1090 voor aluminium en staalconstructies
 • Vervanging voor DIN 18800, DIN V 4113-3
 • Uitbreiding van de vereisten ook voor kleine ondernemingen
 • Uitbreiding naar toepassing op Europees vlak