Vehicles i Transport

Vetllem per la seguretat - ja sigui en carretera, en via fèrria o en l'aire. Els nostres experts en trànsit li assistiran amb el desenvolupament de producte, certificació i aprovació, i li oferiran la seva assistència tècnica en tot el que necessiti ..
En assumptes sobre transport, els concessionaris de cotxes, els tallers de reparació de vehicles, els fabricants de cotxes, els operaris de transport, les autoritats públiques i les organitzacions, tots dipositen la seva confiança en els experts de TÜV Rheinland.

Transport de mercaderies perilloses ADR

Vehicles i Contenidors per a transport de mercaderies perilloses

Transports assegurances - Independentment de la perillositat del material

Mercaderies i materials perillosos

Mercaderies i materials perillosos

Els estàndards de seguretat més elevats per a l'emmagatzematge i el transport de mercaderies perilloses

Programa de Certificació de planxa i pintura

Programa de Certificació per a tallers de planxa i pintura

El programa que certifica la millora contínua i aporta excel•lència als tallers de planxa i pintura

Per a la millora de la Qualitat de Serveis

Per a la millora de la Qualitat de Serveis

Més qualitat amb les auditories i el Mystery Shopping

Certificació de conformitat de vehicles d'importació

Certificació de conformitat de vehicles d´importació

Fitxes Reduïdes de característiques tècniques segons legislació vigent RD 750/2010

Whole-Vehicle Type Testing for Cars, Trucks, Buses, and Trailers

Homologació individual

L'informe tècnic de TÜV Rheinland li permet aconseguir l'homologació individual que necessita

Reformes de vehicles

Reformes de vehicles

Per a més seguretat en carreteres: legalitzi les reformes del seu vehicle.

Vehicles Històrics

Vehicles Històrics

Vehicles Històrics Reial Decret 1247/1995

Adhesius mediambientals per a Alemanya

Adhesius mediambientals per a Alemanya

Adhesius Mediambientals per poder circular en ciutats alemanyes