Suport per a la protecció de dades

Guanyar confiança a nivell intern i extern

Independent de què es tracti de dades de clients, pacients o empleats, sap quina informació pot recopilar? Durant quant temps pot emmagatzemar? I, sap com han de protegir les dades davant de tercers no autoritzats? Els nostres experts poden oferir-li el suport necessari per a projectes de protecció de dades, o bé assistència contínua per a un tractament adequat de les dades personals. Com experts sobre la privacitat de les dades, podem ajudar a la seva empresa a mantenir un sistema de gestió per a la protecció de dades mitjançant el nostre especialitzat sistema avalat internacionalment.

Beneficis

Amb TÜV Rheinland com el seu soci en termes de protecció de dades, vostè tindrà la possibilitat de:

 • Guanyar seguretat legal a través de la conformitat reguladora.
 • Identificar a temps els punts febles.
 • Beneficiar del nostre nivell d'experiència també en àrees perifèriques a la de protecció de dades.
 • Guanyar perspectiva en la seva seguretat de dades a través de la visió neutra d'una entitat independent.
 • Evitar conflictes d'interès interns a través de la neutralitat d'un control extern de protecció de dades.
 • Beneficiar-se de anys d'experiència en auditories de seguretat per a la protecció de dades a grans comptes de clients.
 • Garantia de protecció de les dades de la companyia tant a nivell intern com extern, així com dels plans de contingència i de continuïtat de negoci.

Els nostres serveis

 • Avaluació i control extern per a la protecció de dades.
 • Informes sobre la privacitat de dades d'empreses i suport extern operatiu per a la protecció de les dades de forma periòdica.
 • Informe sobre mesures organitzatives tècniques d'acord amb les normes de protecció de dades conforme a la LOPD i seguretat de la informació.
 • Anàlisi de vulnerabilitat per a la protecció de dades.
 • Revisió de manuals sobre privacitat de dades operatives
 • Desenvolupament de comprovacions sobre la privacitat de les dades.
 • Desenvolupament de comprovacions sobre la protecció de les dades.
 • Esdeveniments interns sobre les polítiques de privacitat de dades.

Normes legals

Les següents normatives, directives i altres instruments de legislació sobre la protecció de dades i la seguretat d'aquests són els elements que conformen la base legal per a desenvolupar i gestionar sistemes per a la protecció de dades operatius.

 • Normatives per a la protecció de dades generals establerts a la LOPD
 • Lleis estatals i internacionals sobre privacitat.
 • Legislació sobre protecció de dades per a sectors específics (Iglesias, Hospitals, Hotels, centres educatius, etc)
 • Directives de la UE sobre protecció de dades i serveis de comunicació
 • Legislació sobre telecomunicacions i mitjans telemàtics