Parcs d'emmagatzematge de líquids petrolífers

Mantenir la qualitat de les instal·lacions ajuda a reduir riscos i evitar avaries

Vostè com empreses petrolíferes, distribuïdores de combustibles petrolífers o titulars de les estacions de servei, ha de complir amb la normativa d'aplicació, les inspeccions i control de qualitat requerits i aconseguir reduir els riscos i evitar avaries a les seves instal·lacions.

TÜV Rheinland l'ajuda en això i actua com a organisme de control autoritzat (OCA) acreditat per ENAC en els camps reglamentaris relatius a instal·lacions petrolíferes i com a Entitat d'Inspecció i Control (EIC) habilitada per la Generalitat de Catalunya amb competència en els Reglaments de Seguretat Industrial d'aplicació.

Recolzat per la seva experiència, TÜV Rheinland li ofereix a més el seu suport tècnic per mantenir la qualitat de les seves instal·lacions i aconseguir reduir regs.

A qui va dirigit

Empreses petrolíferes, els titulars de les estacions de servei, tècnics projectistes, instal·ladors / mantenidors de parcs d'emmagatzematge de líquids petrolífers (IP02), i instal·lacions per subministrament a vehicles (IP04), així com les empreses distribuïdores de combustibles petrolífers, els titulars, tècnics / projectistes, instal·ladors i mantenidors d'instal·lacions petrolíferes per a ús propi destinades a calefacció, usos industrials productius i no productius i subministraments a flotes de vehicles (IP-03).

Àmbit reglamentari

 • Recepció de la documentació corresponent a noves instal·lacions, ampliacions o reformes importants
 • Tramitació administrativa de posada en servei d'instal·lacions
 • Revisió de documentació presentada i inspecció oficial
 • Supervisió d'empreses instal·ladores-mantenidores
 • Inspecció periòdica oficial

Àmbit no-reglamentari

 • Avaluació de la situació legal d'equips i instal·lacions
 • Control de Qualitat del Servei de Manteniment
 • Control de Qualitat en la recepció d'equips i instal·lacions
 • Control de Qualitat en la realització d'instal·lacions
 • Inspecció durant la realització de la instal·lació
 • Inspecció durant la fase d'atur per manteniment
 • Inventaris d'instal·lacions i equips subjectes a reglamentació de Seguretat Industrial

Normativa d’aplicació

 • RD 2085/1994 de 20 d'octubre pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Petrolíferes
 • RD 1562/1998 de 17 de juliol pel qual es modifica la Instrucció Tècnica Complementària MI-IP02 "Parcs d'emmagatzematge de líquids petrolífers"
 • RD 1523/1999 d'1 d'octubre pel qual es modifica el Reglament d'Instal·lacions petrolíferes, i les ITC, MI-IP03 i MI-IP04
 • Annex I del RD 1523/1999 MI IP-03 "Instal·lacions d'emmagatzematge per al seu consum en la mateixa instal lació"
 • Annex II del RD 1523/1999 MI IP-04 "Instal·lacions per a subministrament a vehicles"

La normativa està subjecta a permanent evolució.

No dubti a consultar amb els nostres tècnics experts en les implicacions actuals per la seva empresa.

Periodicitat de les inspeccions

IP - 02

 • Inspecció periòdica cada 10 anys. Se comprovarà que s'han efectuat les corresponents revisions periòdiques i s'efectuarà inspecció de prova d'estanquitat en dipòsits i canonades acord amb la norma:
  • als 10 anys la primera vegada i cada cinc anys les successives per als dipòsits de combustible classe B
  • cada 10 anys per als dipòsits de combustible de classe C i D.

IP - 03

 • Instal·lació amb projecte: Inspecció periòdica cada 10 anys
 • Certificació de proves d'estanquitat en dipòsits enterrats: cada 5 anys amb producte i 10 anys a buit
 • Certificació de proves d'estanquitat en canonades cada 5 anys

IP - 04

 • Instal·lació amb projecte: Inspecció periòdica cada 10 anys
 • Certificació de proves d'estanquitat en dipòsits cada any amb producte i cada 5 anys a buit
 • Certificació de proves d'estanquitat en canonades cada 5 anys

PDF- Fitxa de Producte