Directiva ATEX

Garanteixi la conformitat amb la directiva ATEX

Si fabrica o ven equips o sistemes de protecció per a zones amb risc d'explosió (o en relació amb ells) a la Unió Europea, els seus productes han de complir la directiva ATEX (atmosfera explosiva).

L'abast de la directiva inclou dispositius de seguretat, control i regulació, així com equips l'ús està previst fora d'ambients amb risc d'explosió, però que són necessaris o contribueixen al funcionament segur de l'equip i dels sistemes de protecció.

A través d'inspeccions en fàbrica i avaluacions de camp, TÜV Rheinland, organisme notificat mundialment, pot comprovar i certificar que els seus productes compleixen amb la directiva ATEX

Beneficis

Amb els serveis ATEX de TÜV Rheinland, vostè:

 • Garanteix la seguretat del producte i el compliment amb els requisits mundials pel que fa a salut i seguretat laborals, garantint així la seguretat dels empleats i de les instal.lacions
 • Aconsegueix la conformitat plena i la certificació abans d'utilitzar el producte
 • Adquireix una posició de lideratge davant la competència i major accés al mercat amb una marca d'aprovació d'un organisme notificat mundialment
 • Es beneficia de la presència global de TÜV Rheinland i dels seus experts en protecció contra explosius, que es troben a la seva disposició en moltes de les nostres principals ubicacions per ajudar a identificar els requisits locals i assistir-lo en la certificació
 • Té accés a una base de dades en xarxa comuna i compartida, reduint així els períodes d'espera perquè es transfereixin documents entre agències que es produeixen a través dels mètodes convencionals
 • Redueix dràsticament els temps d'aprovació i els costos utilitzant estàndards harmonitzats i protocols d'assaig comuns
 • Redueix el risc de responsabilitat legal de l'empresa documentant els seus estàndards de seguretat

Enfocament

L'enfocament ATEX de TÜV Rheinland és el següent:

 • Facilitar al client un informe i un CD-ROM sobre l'aplicació de la directiva, si cal
 • Determinar totes les directives i normes aplicables
 • Escollir una ruta d'avaluació de conformitat (certs productes o mètodes de protecció emprats en els productes requereixen la participació obligatòria d'un organisme notificat acreditat)
 • Comprovar el producte segons tots els requisits
 • Avaluar els resultats i realitzar informes sobre les troballes
 • Preparar un arxiu tècnic (hi ha requisits específics de la directiva ATEX sobre la conformitat d'arxius tècnics)
 • Preparar una declaració de conformitat de documents
 • Estampar el marcatge CE i ATEX
 • Aprovació tipus / certificació

Directiva ATEX

La directiva ATEX s'aplica a tot equip, sistema de protecció i a certs dispositius especials l'ús està previst en zones amb risc d'explosió i que es fabriquen o venen a la Unió Europea. Entre ells s'inclouen els equips elèctrics i mecànics i els sistemes de protecció per a ús en superfície, sota terra o sobre instal.lacions fixes a la mar. Es refereix a tots els equips, sistemes de protecció, dispositius de seguretat, dispositius de control, dispositius de regulació i components (definits com qualsevol element essencial per al funcionament segur de l'equip).

El compliment de la directiva ATEX és obligatori des del 1 de juliol de 2003. Els fabricants d'equips inclosos en l'àmbit d'aplicació de la directiva ATEX són responsables de satisfer els requisits generals de l'annex II mitjançant el compliment de tots els estàndards rellevants sobre la base del disseny i els "mètodes de protecció" del producte. La directiva ATEX és una directiva del segell CE que suposa que els productes que entren en l'àmbit d'aplicació de la directiva estan subjectes al segell CE. A més, els fabricants han de complir responsabilitats específiques abans de llançar l'equip al mercat.

Si està interessat en els serveis ATEX de TÜV Rheinland, potser estigui també interessat en els següents serveis:

 • EMC (CEM)
 • Semi S2 i S8

Altres estàndards de compliment de maquinària industrial i seguretat.

Productes inclosos

Els nostres serveis inclouen:

 • Dispositius de seguretat
 • Dispositius de control
 • Dispositius de regulació