Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

Data i miejsce szkolenia

 • 06.11-07.11.2014 r., Warszawa

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kierownictwa technicznego, konstruktorów mechaników i automatyków, osób odpowiedzialnych za spełnianie wymagań oznakowania CE, osób odpowiedzialnych za przebudowę maszyn, technologów i inżynierów produkcji, pracowników służb utrzymania ruchu i kontroli jakości oraz inspektorów BHP i ochrony środowiska.

Program szkolenia

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
 • Wymagania zasadnicze w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa odnoszące się do projektowania i wykonywania maszyn
 • Rodzaje deklaracji
 • Przechowywanie dokumentów
 • Oznaczenie CE
 • Kategorie maszyn, które przy ocenie zgodności wymagają Jednostki Notyfikowanej
 • Instrukcja montażu maszyn nieukończonych
 • Dokumentacja techniczna maszyny
 • Kryteria dotyczące notyfikowania jednostek przez państwa członkowskie

Cena szkolenia

 • 1100 zł netto/osoba

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia
 • przerwę kawową oraz lunch

Szkolenie może być realizowane w formie szkolenia zamkniętego.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

W celu uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić Kartę Zgłoszenia dostępną na stronie internetowej www.akademia.tuv.pl w obszarze Pobierz dokumenty.

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu minimalnej grupy uczestników.

Potwierdzenie organizacji szkolenia lub informacja o jego odwołaniu przesyłana jest na adres e-mail osoby kontaktowej podany na Karcie Zgłoszenia na 7 dni przed szkoleniem.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie Karty Zgłoszenia pod numer faxu 32 376 29 65 (66) lub na adres e-mail akademia@pl.tuv.com oraz dokonanie opłaty za szkolenie najpóźniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem na konto:
Deutsche Bank Polska S.A. O/Katowice 80 1910 1048 2518 0166 0755 0001.

Nadesłanie Karty Zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu do 8 dni przed terminem rozpoczęcia zwracane jest 100% kosztów. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojej rezerwacji do tego terminu, a nie wezmą udziału w szkoleniu, są obciążane pełnymi kosztami uczestnictwa.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia.

Search
Standort

Polska
wybierz inny kraj

Newsletter TÜV Akademia Polska