SCC – Certyfikat bezpieczeństwa dla podwykonawców. Szkolenia dla pracowników operacyjnych według wytycznych 2012

Data i miejsce szkolenia

Szkolenia jednodniowe:

 • ustalane na bieżąco

Szkolenia dwudniowe:

 • 20.11-21.11.2014 r., Zabrze, Poznań
 • 27.11-28.11.2014 r., Zabrze, Poznań
 • 04.12-05.12.2014 r., Zabrze, Poznań
 • 11.12-12.12.2014 r., Zabrze, Warszawa
 • 18.12-19.12.2014 r., Zabrze, Poznań

Kto może uczestniczyć w szkoleniu?

SCC (Safety Certificate Contractors) to system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem przy pracach o zwiększonym ryzyku wypadków wymagany w krajach Europy Zachodniej. Pracownicy chcący zatrudnić się przy pracach budowlano-montażowych lub w warunkach szczególnie niebezpiecznych powinni posiadać certyfikat SCC.

Szkolenie jednodniowe

Osoby przystępujące do szkolenia jednodniowego przypominającego muszą spełnić następujące warunki:

 • posiadać dyplom ukończenia uczelni wyższej, świadectwo ukończenia technikum, szkoły zawodowej lub studium zawodowego wraz z potwierdzeniem przez niemieckiego pracodawcę przepracowanego minimum roku w Niemczech w konkretnym zawodzie zgodnym z wykształceniem danego kandydata

lub

 • posiadać potwierdzenie niemieckiego pracodawcy o przepracowaniu minimum 3 lat w Niemczech w uznawanym państwowo zawodzie.

Wszystkie dokumenty, świadectwa oraz potwierdzenia muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język niemiecki.

Szkolenie dwudniowe

Do szkolenia może przystąpić każda osoba bez względu na wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Cena szkolenia

Jednodniowe:

 • 690 zł netto/osoba

Dwudniowe:

 • 800 zł netto/osoba

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • egzamin w języku polskim
 • przerwy kawowe
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • certyfikat SCC dwujęzyczny (niemiecko-angielski) ważny 10 lat

Ilość miejsc na szkoleniu – 15

Czas trwania szkolenia

Jednodniowe:

 • 10 godzin lekcyjnych

Dwudniowe:

 • 24 godziny lekcyjne

Karta zgłoszenia

Karta zgłoszenia (.pdf)

Karta zgłoszenia (.doc)

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

W celu uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić Kartę Zgłoszenia dostępną na stronie internetowej www.akademia.tuv.pl w obszarze Pobierz dokumenty.

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu minimalnej grupy uczestników.

Potwierdzenie organizacji szkolenia lub informacja o jego odwołaniu przesyłana jest na adres e-mail osoby kontaktowej podany na Karcie Zgłoszenia na 7 dni przed szkoleniem.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie Karty Zgłoszenia pod numer faxu 32 376 29 65 (66) lub na adres e-mail akademia@pl.tuv.com oraz dokonanie opłaty za szkolenie najpóźniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem na konto:
Deutsche Bank Polska S.A. O/Katowice 80 1910 1048 2518 0166 0755 0001.

Nadesłanie Karty Zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu do 8 dni przed terminem rozpoczęcia zwracane jest 100% kosztów. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojej rezerwacji do tego terminu, a nie wezmą udziału w szkoleniu, są obciążane pełnymi kosztami uczestnictwa.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia.

Search
Standort

Polska
wybierz inny kraj

Newsletter TÜV Akademia Polska
Patronat medialny