Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001

Data i miejsce szkolenia

 • 04.12-05.12.2014 r., Warszawa

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących pełnić funkcję auditorów wewnętrznych, specjalistów ds. jakości, członków zespołów wdrożeniowych, członków zespołów jakości odpowiedzialnych w firmie za:

 • przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania jakością
 • wdrażanie systemu zarządzania jakością
 • szkolenia pracowników z zasad wdrażanego systemu
 • utrzymanie systemu zarządzania jakością
 • rozwój i doskonalenie systemu jakości oraz metod doskonalenia jakości

W przypadku osób, które nie posiadają doświadczenia zawodowego w systemach zarządzania jakością wymagany jest wcześniejszy udział w module I w/w szkolenia lub/i dobra znajomość wymagań normy ISO 9001.

Program szkolenia

Szkolenie teoretyczno-praktyczne obejmuje:

 • Struktura i wymagania systemu zarządzania jakością
 • Przegląd ISO 9001 z punktu widzenia auditora
 • Planowanie, przygotowanie i prowadzenie auditów wg ISO 19011
 • Tworzenie i ocena dokumentacji systemu jakości
 • Kontakt interpersonalny
 • Komunikacja podczas auditu
 • Egzamin pisemny 

Cena szkolenia

 • 1190 zł netto/osoba 

 Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • przerwy kawowe, lunch
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • certyfikat/zaświadczenie

Ilość miejsc na szkoleniu – 15

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

W celu uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić Kartę Zgłoszenia dostępną na stronie internetowej www.akademia.tuv.pl w obszarze Pobierz dokumenty.

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu minimalnej grupy uczestników.

Potwierdzenie organizacji szkolenia lub informacja o jego odwołaniu przesyłana jest na adres e-mail osoby kontaktowej podany na Karcie Zgłoszenia na 7 dni przed szkoleniem.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie Karty Zgłoszenia pod numer faxu 32 376 29 65 (66) lub na adres e-mail akademia@pl.tuv.com oraz dokonanie opłaty za szkolenie najpóźniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem na konto:
Deutsche Bank Polska S.A. O/Katowice 80 1910 1048 2518 0166 0755 0001.

Nadesłanie Karty Zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu do 8 dni przed terminem rozpoczęcia zwracane jest 100% kosztów. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojej rezerwacji do tego terminu, a nie wezmą udziału w szkoleniu, są obciążane pełnymi kosztami uczestnictwa.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia.

Search
Standort

Polska
wybierz inny kraj

Newsletter TÜV Akademia Polska
Kontakt